Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:43

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Specifičnosti i značaj muzičkog vaspitanja dece uzrasta do tri godine u predškolskoj ustanovi
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan

e-adresabilja.pavlovic@yahoo.co.uk, dsarajlic@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
U radu se razmatraju specifičnosti i značaj muzičkog vaspitanja dece uzrasta do tri godine u predškolskoj ustanovi. Sagledavaju se karakteristike psiho-motornog i intelektualnog razvoja dece ovog uzrasta, i, u skladu sa time, analiziraju se mogućnosti razvoja njihovih muzičkih sposobnosti. Posebna pažnja posvećuje se sadržajima muzičkog vaspitanja koji doprinose muzičkom ali i svestranom razvoju dece. Pravilno odabrani muzički sadržaji − pesme, muzičke igre, kompozicije za slušanje − omogućavaju razvoj muzičkih sposobnosti i podstiču razvoj intelektualne, moralne, fizičke i emocionalne komponente ličnosti deteta. U radu su navedeni praktični primeri i metodička uputstva za realiziju muzičkih sadržaja primerenih uzrastu dece do tri godine. Istaknuto je da muzičke aktivnosti − pevanje, izvođenje muzičkih igara i slušanje muzike − predstavljaju jedinstven izvor zadovoljstva, uživanja, estetskih i emocionalnih doživljaja, zbog čega treba da budu što više zastupljene u vaspitno-obrazovnom radu sa decom uzrasta do tri godine.
Reference
*** (2003/2005) Pravilnik, Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Službeni glasnik RS, br. 62/03, 64/03-ispravka, 58/04, 62/04-ispravka, 79/05-dr. zakon i 101/05-dr.zakon)
Domonji, I. (1986) Metodika muzičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama. Sarajevo: Svjetlost; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I., Damjanović, K., Kasagić, Đ., Lalović, V., Matić, E., Marković, M., Tomović, T. (1994) Vaspitanje dece ranog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kamenov, E. (1999) Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knjiga prva
Kojov-Bukvić, I. (1985) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Komenski, J.A. (1946) Materinska škola (sa predgovorom o životu i radu J. A. Komenskog). Beograd: Prosveta
Manasterioti, V. (1978) Muzički odgoj na početnom stupnju. Zagreb: Školska knjiga
Manasterioti, V. (1982) Prvi susreti djeteta s muzikom. Zagreb: Školska knjiga
Mirković, K. (1986) Muzika i predškolsko dete. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mirković-Radoš, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Protić, V. (1983) Prve kolektivne muzičke igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šain, M., Marković, M., Kovačević, I., Danevski, D., Pađan, M. (2006) Korak po karok I - vaspitanje dece do tri godine. Beograd: Kreativni centar
Voglar, M. (1981) Kako muziku približiti deci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vukomanović, N. (1989) Muzičko stvaralaštvo u dečjem vrtiću, Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Republička zajednica dečje zaštite
Vukomanović, N. (1985) Uputstvo za realizaciju ritmičko-muzičkih aktivnosti na uzrastu do tri godine. Beograd: Prosvetni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1509289P
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2016.