Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 9, br. 1, str. 35-53
Upravljanje rizikom kamatne stope
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija
Sažetak
Kamatni rizik je jedan od najvećih i najopasnijih rizika kojem je banka izložena. Kada dođe do promene kamatnih stopa, prihodi banke po osnovu kredita i hartija od vrednosti pretrpe značajne promene. Takđe dolazi do značajnih promena i u izvorima banke. Promena kamatnih stopa menja vrednost aktive i pasive banke, neto vrednost banke i vrednost investicija banke. Promene kamatnih stopa utiču na bilans stanja, bilans uspeha i akcijski kapital banke.
Reference
Ćurčić, U.N. (2002) Bankarski potrfolio menadžment. Novi Sad: Feljton
le Roy, M.R., van Hoose, D.D. (1997) Moderni novac i bankarstvo. Zagreb: Mate
Mishkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Rodić, J. (1996) Poslovne finansije. Beograd: Privredni pregled
Rose, P.S., Hundgins, S.C. (2005) Bankarski menadiment i finansijske usluge. Beograd: Data status
Šabović, Š. (2008) Bankarski rizici. Kraljevo: Alfa-Slovo
Šabović, Š. (2009) Bankarstvo. Kraljevo: Graficolor
Vunjak, N.M., Kovačević, L.D. (2006) Bankarstvo. Subotica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1401035S
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka