Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 12, str. 82-92
Specifičnosti porodičnog biznisa u Srbiji
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresai.masovic@uninp.edu.rs, a.catovic@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs
Ključne reči: porodično poslovanje; tržište; približavanje Evropskoj Uniji; nacionalna ekonomija; menadžment; organizacija
Sažetak
Poslovanje u današnjim uslovima i okruženju koje je veoma dinamično i podložno svakodnevnim promenama ne ostavlja mesta za one koji nisu posvećeni i uporni u svom poslu. Oni koji dobro posluju ne smeju da se uspavaju a za one koji daju slabije rezultate tržište postaje nemilosrdno jer se porodične firme nalaze pred najizazovnijom fazom koja se ogleda u različitim procesima za približavanje Evropskoj Uniji, čijem članstvu teži i Srbija. Ukoliko se želi iskoristiti potencijal porodičnih formi organizacije, promena načina obavljanja poslovanja je neminovnost i predstavlja izazov za one koji su uključeni u porodično poslovanje ili će se tek upustiti u ovakav način privređivanja. Porodično poslovanje je jako važno zato što predstavlja značajan deo svake nacionalne ekonomije i direktno utiče na blagostanje i stabilnost čitave zemlje, međutim još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest o njenom uticaju pa samim tim ovakvo poslovanje nije dovoljno istraženo. Da porodično poslovanje nije dovoljno istraženo dokazuje to što u tržišnim privredama ne postoji dovoljno literature o ovakvom načinu obavljanja poslovanja pa samim tim zainteresovana lica nemaju uvid u mogućnosti koje ono pruža, kao ni probleme i rizik koji se moraju uzeti u obzir pre otpočinjanja porodičnog poslovanja. Bez obzira na veličinu, organizacionu formu, vlasništvo i razvijenost sva preduzeća se suočavaju sa nizom pitanja koja se tiču njihove perspektive i razvoja, a samim tim i mogućnostima opstanka u nepredvidivim i turbulentnim uslovima poslovanja što je posebno izraženo u porodičnim preduzećima. Primenom dobrih upravljačkih struktura, edukacijom generacija koje dolaze, definisanjem jasnih pravila u porodici sa jasnim razdvajanjem vlasništva od upravljanja šanse za razvoj biznisa u porodičnom vlasništvu su mnogo veće. Cilj ovog rada je upoznavanje zainteresovanih sa pojmom porodičnog biznisa, podizanja svesti o značaju porodičnih firmi za funkcionisanje, napredovanje i perspektive razvoja privrede kao i ukazivanje na moguće teorisko-metodološke pristupe njegovom izučavanju kako bi se povećale šanse za dugoročnu održivost i kontinuirano povećanje uspešnosti.
Reference
Birley, S. (1997) Entrepreneurship in a global context. MacMillan Inc
Borota-Tišma, A. (2007) Menadžment porodičnog biznisa. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Đurić, K.T. (2006) Porodično poslovanje - definisanje i metodologija izučavanja. Škola biznisa
Đurić, Z. (2011) Menadžmen malih i srednjih preduzeća. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Đurić, Z. (2011) Menadžment porodičnog biznisa. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Đurić, Z. (2012) Mali porodični biznis u funkciji društveno - ekonomskog razvoja. Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development, Vol. 1, N°2, pp. 155-165, December
Gordon, E., Natarajan, K., Arora, A. (2009) Entrepreneurship development
Handler, W.C. (1989) Methodological issues and consideration in studying family businesses. Family Business Review, vol. 2, n° 3, str. 257-276
Wagner, M. (2012) Entrepreneurship, innovation and sustainability
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1712082M
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka