Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 6, str. 64-70
Analiza odlučivanja portfolio menadžera na finansijskim tržištima
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresabecir.kalac@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs, maida_musovic@hotmail.com
Sažetak
Portfolio predstavlja kombinaciju različite aktive. Pod pretpostavkom efikasnog finansijskog tržišta tj. tržišta na kome se poslovne informacije odmah odražavaju na cijene hartija od vrijednosti, rizik i prinos na pojedine hartije su direktno proporcionalni. Drugim riječima, hartije od vrijednosti sa natprosečnim prinosima, po pravilu nose i nadprosečan nivo rizika. Prava kombinacija finansijske aktive, stoga nije za sve ista. Ona zavisi od ciljeva investitora tj. od njegove finansijske situacije i averzije prema riziku. Proističe da ne postoji hartija od vrijednosti za koju se može reći da je apsolutno dobra ili apsolutno loša za sve investitore.
Reference
Bećirović, S., Plojović, Š., Ujkanović, E. (2012) Analiza teorije portfelja. u: Naučna konferencija 'EDUKONS 2012', Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons
Erić, D., Bojović, P. (2005) Menadžment hartija od vrednosti. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment
Farrell, J.L. (1993) Systematic Portfolio Management: Evolution, Current Practice and Future Direction. Financial Analysts Journal, 49(5): 12-16
Kalač, B. (2005) Uspostavljanje finansijskog tržišta i uključivanje preduzeća u finansijsko tržište. Kosovska Mitrovica, Doktorska disertacija branjena na Univerzitetu u Prištini
Kalač, B., Bećirović, S., Plojović, Š. (2013) The Role of Financial Intermediaries in Equity Markets. u: Regional Scientific Conference with International Participation ‘Effects of Global Risk in Transition Countries, pp. 273-278
Kohn, M.G. (1994) Financial Institution and Markets. McGraw Hill
Kreso, S. (1999) Finansijsko tržište i vrednovanje vrijednosnih papira (obveznica i dionica). u: Zbornik radova, Sarajevo: Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, str. 201-234
Mech, T.S. (1993) Portfolio return autocorrelation. Journal of Financial Economics, 34(3): 307-344
Sharpe, W., Alexander, G.J., Bailey, J.W. (1998) Investments. Prentice Hall, 6th edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1406064K
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka