Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 2, br. 4, str. 74-84
Organizacija i menadžment u istorijskom kontekstu
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresam.meta@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs, dz.bajramovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: organizacija; menadžment; podela rada; hijerarhija; autoritet; disciplina; robovlasničko društvo; feudalno doba; rani kapitalizam; doba tehničko-tehnološkog progresa
Sažetak
Iako su se organizacija i upravljanje organizacijama (menadžment) kao zasebne naučne discipline relativno kasno izdiferencirale iz sistema ekonomskih nauka, organizacije i upravljanje organizacijama su jedne od najstarijih tekovina ljudske civilizacije. Nastale su sa pojavom čoveka, kao biološkog i društvenog bića i uporedo se sa njegovim razvojem i one razvijale. Ljudi su oduvek bili upućeni na različite oblike organizacija i bez njih oni jednostavno ne mogu ni opstati. U bespoštednoj borbi sa surovom realnošću i prirodom koja ga je svojom škrtošću permanentno ugrožavala, čovek je od najstarijih stadijuma svoga razvoja bio prinuđen da iznalaziti puteve da svoj život bitno olakša. Način da se do toga cilja dođe bio je udruživanje sa drugim ljudima u različitim oblicima organizacija.
Reference
Babić, M. (1976) Osnovi organizacije rada i sredstava u udruženom radu. Sarajevo: Svjetlost
Fijamengo, A. (1977) Osnovi opće sociologije. Narodne novine, Zagreb
Kavran, D.Đ. (1991) Nauka o upravljanju - organizacija, kadrovi i rukovođenje. Beograd: Naučna knjiga
Kolarić, V., Kostić, Ž., Stefanović, Ž. (1980) Osnovi organizacije. Beograd: Rad
Radosavljević, Ž., Tomić, R. (2007) Menadžment u modernom biznisu. Beograd: Univerzitet BK
Ranđić, D., Lekić, S. (2008) Menadžment. Beograd: Beogradska poslovna škola
Stoner, D.A.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (1997) Menadžment. Beograd: Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost
Trbojević, B. (1980) Organizacija građevinskih radova. Beograd: Građevinska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1304074M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka