Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 28  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 95-99
Kulturni i verski motivi kao faktori odluke za putovanjem - studija slučaja Neum
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
Ključne reči: Neum; kulturni motivi; verski motivi; turizam; Kovid-19
Sažetak
Kako su se na turističkom tržištu tokom pandemije Kovid-19 pojavile nove turističke destinacije, koje su svojom otvorenošću privlačile veliki broj turista, tako je cilj ovog rada bio da ispita koji su motivi bili glavni faktori odluke za putovanjem u jednu od takvih destinacija, kakav je i Neum. Gradić u Bosni i Hercegovini, bio je predmet ponude velikog broja turističkih agencija tokom pandemije Kovid-19, ali i tražnje turista. U radu se prošlo od pretpostavke da su odmor i relaksacija na moru bili glavni motivi i faktori odluke turista za putovanjem u Neum. Međutim, istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od 92 turista koji su u julu 2021. godine boravili u Neumu, pokazalo je da su kulturni i verski motivi Neuma bili njihov glavni motiv za putovanjem u ovaj grad.
Reference
Berdychevsky, L. (2016) Antecedents of young women's sexual risk taking in tourist experiences. Journal of Sex Research, 53(8), 927-941
Božić, A., Milošević, S. (2020) Microgreens in gastronomic offer of Belgrade restaurants. u: Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC, 5(1), 94-111
Bunja, D., Kaplan, M. (2020) Importance of tourism valorisation of Croatian gastrocultural heritage. u: 25th Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Industry 2020, Trends and Challenges Opatija, Croatia, Proceedings, 8-18
Dimitrijević, U. (2020) Korona virus i turizam - Neum, morska oaza za srprske turiste. BBC News
Dramićanin, S., Sančanin, B. (2020) Influence of internet content on tourists decision to visit a cultural tourism destination. Bizinfo (Blace), vol. 11, br. 2, str. 1-17
Jelinčić, D. (2008) Abeceda kulturnog turizma. Zagreb: Meandar
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (2003) Nacionalni spomenici. http://old.kons.gov.ba
Krejić, Ž., Čerović, S., Milićević, S. (2016) Istorijski razvoj turizma na području Srbije. HiT menadžment - manadžment u hotelijerstvu i turizmu, 4(2), 55-63
Krejić, Ž., Čerović, S. (2016) The possibility of including the remaining windmills in the tourist offer of Vojvodina. Kultura, br. 152, str. 281-292
Krejić, Ž., Čerović, S., Milićević, S. (2016) Impact of socio-demographic characteristics on travel expenditures of Hungarian tourists in the village of Skorenovac. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 601-615
Krešić, I. (2018) Živjeti između - prostor i identitet na primjeru Neuma. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, diplomski rad
Lee, S., Lee, S., Lee, G. (2014) Ecotourists' motivation and revisit intention: A case study of restored ecological parks in South Korea. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(11), 1327-1344
Milićević, S., Krejić, Ž., Đorđević, N. (2021) Gender differences in visitor motivation and satisfaction: The case of Golija-Studenica Biosphere Reserve, Serbia. Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 13, 70-80
Mlinarević, M. (2008) Strategija razvoja turizma federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018. Rijeka: Inžinjerski biro
Moutinho, L. (2005) Strateški menadžment u turizmu. Zagreb: Masmedia
Mrkonjić, E. (2020) Vývoj a předpoklady cestovního ruchu na území Bosny a Hercegoviny Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Katedra rekreologie a cestovního ruchu
Mrkša, M., Gajić, T. (2014) Opportunities for sustainable development of rural tourism in the municipality of Vrbas. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 163-175
Novaković, D. (2019) Stanje i mogućnosti u razvoju turizma Bosne i Hercegovine. Veleučilište u Karlovcu, Poslovni odjel, Stručni studij ugostiteljstva, završni rad
Osman, H., Brown, L., Phung, T.M.T. (2020) The travel motivations and experiences of female Vietnamese solo travellers. Tourist Studies, 20(2), 248-267
Perić, G., Jevtović, A., Gašić, M. (2020) Potencijali razvoja kulturnog turizma na prostoru Topličkog okruga. u: Sančanin B., Ratković-Njegovan B. [ur.] Uticaj digitalnih i tradicionalnih medija na promociju i razvoj održive baštine, Naučno-stručne konferencija, Zbornik radova, Sremski Karlovci: Centar za kulturu, edukaciju i medije Akademac, 75-91
Rabotić, B. (2013) Selektivni oblici turizma. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Richards, G. (2018) Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21
Runjić, I. (2020) Motivi putovanja i odabir prijevoznog sredstva. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, Završni rad
Sančanin, B., Perić, G., Stojiljković, M. (2019) Cultural-historical resources as initiators of tourism development in Sremski Karlovci. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 77-85
Sentić, I. (2017) Nova neumska riva. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Master rad
Stamenković, Lj.I. (2006) Religiozni turizam i pravoslavlje. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Stanford, D. (2016) Women and the tourist gaze: Historical and contemporary issues for women traveling in male-dominated public space. u: Women and Travel, Oakville, ON, Canada: Apple Academic Press, 40-53
Stojković, J. (2020) Mogućnost razvoja kulturnog turizma u selu Velika Drenova. Bizinfo (Blace), vol. 11, br. 1, str. 53-64
UNWTO (2019) International tourism highlights
Vrtiprah, V. (2006) Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću. Ekonomska misao i praksa, 2, 279-296
Vuković, P., Mosurović-Ružičić, M. (2020) Potentials for development food tourism in AP Vojvodina in the Republic of Serbia. Ekonomika, 66(1), 77-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2201095K
primljen: 03.01.2022.
prihvaćen: 27.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka