Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 15, br. 2, str. 53-70
Digitalna ekonomija iinformaciono društvo - domet i pristup pravne regulacije
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresamarijana.dukic.mijatovic@gmail.com, mirkovic@pravni-fakultet.info
Ključne reči: digitalna ekonomija; informaciono društvo; elektronsko poslovanje; e-trgovina; pravo digitalnih tehnologija
Sažetak
Dinamički razvoj globalne ekonomije i trgovine, suplementarno je povezan sa eksponencijalnim razvojem digitalnih tehnologija. Progresivan razvoj informacionih tehnologija, kao segmenta informacionog društva, uticao je na izmene tradicionalnih načina obavljanja ekonomskih aktivnosti. Globalni trendovi digitalne ekonomije, koja ima jednak značaj na unutrašnjem i inostranom ekonomskom tržištu, zahtevaju od država da svoja zakonodavstva prilagode potrebama novog načina funkcionisanja ekonomije i privrednih odnosa uopšte. Kada se govori o digitalnoj ekonomiji, ista se posmatra u ravni sa informacionim društvom. Nužnost postojanja i razvoja digitalne ekonomije jeste koheziono povezano sa stanjem informacionog društva na jednom ekonomskom prostoru. U tom domenu, digitalna ekonomija se oslanja na stepen razvoja informacionog društva jednog tržišta, budući da njen progresivni razvoj jeste prethodno determinisan stepenom razvoja samog informacionog društva. Danas je ova paralela naučno i stručno verifikovana, te razvoj digitalne ekonomije jednog društva jeste u međuzavisnoj vezi sa samim razvojem informacionog društva. S obzirom da je reč o društveno-ekonomskom fenomenu, stepen razvoja informacionog društva, a posledično i digitalne ekonomije, jeste u jednom segmentu predeterminisan legislativnim okvirom koji uređuje datu oblast. Predmet istraživanja u radu jeste analiziranje relevantnih pitanja u kontekstu konekcije između digitalne ekonomije i informacionog društva sa jedne strane i legislativnog okvira koji uređuje partikularna interesna pitanja o ovoj oblasti. Cilj istraživanja jeste identifikovanje primene pristupa pravnom regulisanju relevantnih pitanja iz domena digitalne ekonomije sa aspekta unutrašnjeg prava Republike Srbije.
Reference
*** (2009-2019) Zakon o elektronskoj trgovini. Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019
*** (2017-2021) Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 94/2017 i 52/2021
*** (2021) Zakon o elektronskom fakturisanju. Sl. glasnik RS, br. 44
*** (2021) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sl. glasnik RS, br. 44
*** (2019) Zakon o trgovini. Sl. glasnik RS, br. 52
Castellani, G. (2019) Smart contracts, legal-tech professions and civil law issues, legal issues in the digital economy. Cambridge Scholar Publishing
Divljak, D.Lj. (2018) Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini i pravo Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 909-924
Kambovski, I. (2018) Zakon o elektronskoj trgovini - deset godina kasnije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 259-268
Lukić, B.D., Bačevac, S.M., Rončević, D.Š. (2016) STP koncept u funkciji povećanja efikasnosti i ekonomičnosti u Rapp Marine Group. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 1, str. 256-273
Lundqvist, B., Gal, M. (2019) Competition law for the digital economy. Edward Elgar Publishing
Malecki, E., Moriset, B. (2008) The digital economy, business organization, production processes, and regional developments. London: Routledge
Marjanović, M., Markov, S. (2008) Osnovi sociologije. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 243-244
Milosavljević, M., Mišković, V. (2013) Elektronska trgovina. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mirković, P., Stojšić-Dabetić, J. (2020) Alternativni načini organizovanja privrednog poslovanja za vreme pandemije Covid 19 -izazovi elektronske trgovine. Kultura polisa, 17 (2), 55-68
Petrović, D. (2018) Primena koncepta elektronske trgovine u Srbiji. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 423-430
Petrović, S. (2012) Izazovi informacionog društva - lice i naličje. u: Petrović Slobodan [ur.] Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštita - ZITEX 12, Beograd: Udruženje sudskih veštaka informacione tehnologije, 1-19, str. 3-4
Pitić, G., Savić, N., Verbić, S. (2018) Digitalna transformacija i Srbija. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 1-2, str. 107-119
Radovanović, S.M., Miščević, N.B. (2018) O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1641-1661
Roblek, V., Mesko, M., Štok, Z. (2016) Digital sustainability in the fourth industrial revolution. u: ENTRENOVA Conference Proceedings, htpps://ssrn.com/abrsract-3282290
Skorup, A., Krstić, M., Cogoljević, M. (2013) Trendovi e-poslovanja u uslužnoj delatnosti. Trendovi u poslovanju, vol. 1, br. 1, str. 97-108
Spalević, Ž., Vićentijević, K., Ateljević, M. (2018) Pravno-ekonomska analiza stepena razvoja digitalne ekonomije. Trendovi u poslovanju, vol. 6, br. 1, str. 29-37
Zhukov, P.E. (2022) Impact factors of the digital economy on economic growth. u: Lecture Notes in Civil Engineering, International Conference Engineering Innovations and Sustainable Development, Proceedings, Cham: Springer International Publishing, vol 210, 595-601
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2202053D
primljen: 17.05.2022.
revidiran: 01.06.2022.
prihvaćen: 06.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka