Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 4, str. 1-17
Prednosti i izazovi dualnog obrazovanja u razvoju profesionalnog identiteta inženjera
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresamarijana.mijatovic@uns.ac.rs, mirkovic@pravni-fakultet.info
Projekat:
Prof. Marijana Dukić Mijatović, LLD., is grateful for the support of the research within the project of the Department for General Disciplines in Technology, the Faculty of Technical Sciences, UNS entitled Development of professional identity of engineers through the teaching of social sciences, law and humanities

Ključne reči: visoko obrazovanje; dualno obrazovanje; Strategija razvoja obrazovanja Republike Srbije; legislativa; inženjer
Sažetak
Autori razmatraju strateške pravce razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji posebno u svetlu legislativnih novina, kojima je regulisano dualno obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. U tom pravcu posebnu pažnju su posvetili analizi zakonskih i podzakonskih akata značajnih za razvoj profesionalnog identiteta inženjera školovanih po dualnom modelu obrazovanja, te sagledali broj i strukturu akreditovanih studijskih programa na visokoškolskim ustanovama kod nas, koji predstavljaju značajne pokazatelje pravca razvoja domaće ekonomije mapirane kroz interes poslodavaca za inženjerima obrazovanim po dualnom modelu, te je očigledan uticaj četvrte industrijske revolucije i informatičkog doba, na sve aspekte društva. Polazeći od svih tih promena koje se dešavaju i koje će se dešavati Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju obrazovanja 2021-2030. godine, u kojoj su dati vizija, ciljevi i principi obrazovanja u budućnosti, dok je za dualni model visokog obrazovanja najznačajniji akt Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, koji je u fokusu autora u ovom istraživanju.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Accreditation outcomes for institutions of higher education and study programs in Serbia, National body for accreditation and quality assurance in higher education, Downloaded 2021, October 16 from file: https:// www.nat.rs/wp-content/uploads/2022/04/Accreditation-outcomescertificates-24.01.2019.pdf
Akcioni plan za period 2021-2023. godine za Strategiju "Moć znanja" [Action plan for the period 2021-2023. for the "Power of Knowledge" Strategy]. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Downloaded 2021, November 3, from www. mpn.gov.rs
Akcioni plan za period do 31. decembra 2022. godine za realizaciju Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije od 2021. do 2025. [Action plan for the period until December 31, 2022 for the implementation of the Strategy for the Development of the Startup Ecosystem of the Republic of Serbia from 2021 to 2025] Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Downloaded 2021, November 2, from www. mpn.gov.rs
Čukanović Karavidić M., Dukić Mijatović M., Pejanović R. & Karavidić S. (2021). Obrazovanje za održivi razvoj -Putokaz za obrazovanje mladih [Education for Sustainable Development -Roadmap for Youth Education]. Beograd: JP Službeni glasnik
Dukić Mijatović M. (2021). U susret novoj Strategiji obrazovanja 2021-2030 sa osvrtom na razvoj visokog obrazovanja, [Towards the new Education Strategy 2021-2030 with a focus on the development of higher education]. In: Katić, V. (ed.), XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima" [XXVII Development Trends Conference: "Online teaching at Universities"] (pp. 15-19), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Dukić Mijatović M. (2022). Legislativni aspekti razvoja visokog obrazovanja u Republici Srbiji do 2030, [Legislative aspects of the development of higher education in the Republic of Serbia until 2030]. In: Dumnić, B. (ed.) XXVIII Skup Trendova razvoja: "Univerzitetsko obrazovanje za privredu", [XXVIII Development Trends Conference: "University Education for the Economy"] (pp. 7-13), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), [National body for accreditation and quality assurance in higher education], Republika Srbija, Downloaded 2021, November 7 from www.nat.gov.rs
Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa [Rulebook on amendments to the Rulebook on standards and procedures for accreditation of study programs]. Službeni glasnik RS, br. 13/19 i 1/21
Preporuke o etici veštačke inteligencije usvojen je na panelu u okviru 41. Generalne konferencije Uneska [Recommendations on the ethics of artificial intelligence was adopted by the panel within the 41st General Conference of UNESCO]. Downloaded 2022, November 7 from www. mpn.gov.rs
Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021 do 2025 godine "Moć znanja" [Strategy for scientific and technological development of the Republic of Serbia for the period from 2021 to 2025 "The power of knowledge"]. Službeni glasnik RS, br. 10/21
Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine [Strategy for the development of education and upbringing in the Republic of Serbia until 2030]. Službeni glasnik RS, br. 63/21
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine [Education Development Strategy in Serbia until 2020]. Službeni glasnik RS, br. 107/12
Strategija razvoja startap ekosistema Republike Srbije od 2021 do 2025. godine [Strategy for the development of the startup ecosystem of the Republic of Serbia from 2021 to 2025]. Službeni glasnik RS, br. 125/21
Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine [Strategy for the development of artificial intelligence in the Republic of Serbia for the period 2020-2025]. Službeni glasnik RS, br. 96/19
Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju [Law on the Dual Model of Studies in Higher Education]. Službeni glasnik RS, br. 66/19
Zakon o inovacionoj delatnosti [Law on Innovation Activity]. Službeni glasnik RS, br. 129/21
Zakon o planskom sistemu Republike Srbije [Law on the Planning System of the Republic of Serbia]. Službeni glasnik RS, br. 30/18
Zakon o studentskom organizovanju [Law on Student Organization]. Službeni glasnik RS, br. 67/21
Zakon o visokom obrazovanju [Law on Higher Education]. Službeni glasnik RS, br. 88/17, 73/18, 27/18 -dr. zakon, 67/19, 6/20, 11/21 i 67/21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2204001D
primljen: 20.12.2022.
prihvaćen: 29.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka