Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 3, str. 13-26
Principi korporativnog upravljanja u bankama i legislative Republike Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresanevenajolovic@uns.ac.rs, m.mijatovic@ef.uns.ac.rs
Projekat:
The preparation of this paper is financed by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

Ključne reči: korporativno upravljanje; bankarstvo; Zakon o bankama; Republika Srbija
Sažetak
Kompleksni odnosi, neretka odvojenost funkcija vlasništva, upravljanja i kontrole u bankama, kao i turbulentni i promenjivi tržišni uslovi čine da su pravični i transparentni mehanizmi korporativnog upravljanja od izuzetne važnosti za ove finansijske institucije. "Kultura" korporativnog upravljanja inkorporirana je u bankarski sektor Republike Srbije, a temelji se na nacionalnim legislativama i međunarodnim standardima upravljanja. Cilj istraživanja je analiza stepena implementacije međunarodnih principa korporativnog upravljanja u srpskom bankarskom sektoru i ocena adekvatnosti i snage nacionalnog pravnog i regulatornog okvira da omogući i podrži takav čin. Za potrebe izrade rada korišćene su: deskriptivna metoda, tehnika analize i sinteze, kao i analiza sadržaja zakona, izveštaja, i dostupne nacionalne i inostrane literature u oblasti korporativnog upravljanja. Rezultat istraživanja je potvrđen stav da pravni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja u bankarskom sektoru Republike Srbije implementaciju međunarodnih principa korporativnog upravljanja čini mogućom i u dovoljnoj meri je podržava.
Reference
*** (2005/2011) Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima / Law on Voluntary Pension Funds and Pension Schemes. Službeni glasnik RS, br. 85 i 31
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima / Law on Business Companies. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 -dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala / Law on Capital Market. Sl. glasnik RS, br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja / Corporate Governance Code. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2005-2015) Zakon o bankama / Law on Banks. Službeni glasnik RS, br. 107/05, 91/10 i 14/15
*** (2014) Zakon o osiguranju / Insurance Law. Službeni glasnik RS, br. 139
Borojević, K., Nestorović, O., Borojević, N. (2017) Koncept korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti u cilju unapređenja poslovanja preduzeća / Concept of Corporate Governance and Social Responsibility in order to Improve Business of Companies. SVAROG - naučno-stručni časopis za prirodne i društvene nauke, 15 (1), pp. 108-119
de Andres, P., Vallelado, E. (2008) Corporate governance in banking: The role of the board of directors. Journal of Banking & Finance, 32(12): 2570-2580
Denčić-Mihajlov, K. (2009) Reforms of Corporate Governance and Takeover Regulation: Evidence from Serbia. South-Eastern Europe Journal of Economics, 7(2): 205-227
Dukić-Mijatović, M. (2011) Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije / Corporate governance and companies business law of the Republic of Serbia. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Đorđević-Vignjević, N. (2014) Corporate governance: State and trends in the region: A regulatory approach. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 264-280
Gopalsamy, N. (2006) A Guide to Corporate Governance. New Delhi: New Age International
International Finance Corporation (2011) Korporativno upravljanje - priručnik / Corporate Governance: Handbook. Beograd
Jesover, F., Kirkpatrick, G. (2005) The Revised OECD Principles of Corporate Governance and their Relevance to Non-OECD Countries. Corporate Governance: An International Review, 13(2): 127-136
Kern, A. Corporate Governance and Banking Regulation. CFAP Working Paper, 17. Available: http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/225166
Kukobat, L., Tešanović, S., Kukić, S. (2016) Korporativno upravljanje u Srbiji - problemi malih akcionara / Corporate Governance in Serbia: Problems of Small Shareholders. u: The International Scientific Conference FINIZ 2016, Proceedings of, Belgrade: Singidunum University, str. 111-116
Manić, S. The Questionable Achievements of Corporate Governance: Case of Serbia. Available: https://www.researchgate.net/publication/237627526
Obradović, Z. (2019) Ocena kvaliteta korporativnog upravljanja u bankama u Srbiji / Assessment of Bank Corporate Governance in Serbia. Revizor, vol. 22, br. 86, str. 67-82
OECD (2003) Stability pact: South East Europe compact for reform, investment, integrity and growth. Paris, White paper on corporate governance in Southeast Europe - Prepared by the South East Corporate Governance Roundtable www.stability-pact.org
OECD (2004) OECD principi korporativnog upravljanja / OECD Principles of Corporate Governance. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori
OECD (2015) G20/OECD principles of corporate governance 2015. Paris
OECD Publishing (2004) Corporate Governance: A Survey of OECD Countries. Paris
Polo, A. Corporate Governance of Banks: The Current State of the Debate. Available: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.958796
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2003013J
primljen: 31.08.2020.
prihvaćen: 29.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka