Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 1, str. 191-204
Bezbednost hrane kao jedna od osnovnih preokupacija bezbednosne kulture savremenog čoveka
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija + Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresazdjbjelajac@gmail.com, marijana.dukic.mijatovic@gmail.com, jdragojlovic@pravni-fakultet.info
Sažetak
Industrijalizacija, proizvodnja u poljoprivredi i upotreba hormona, aditiva, pesticida i sl., uticali su na to da se poveća nezadovoljstvo potrošača, što je dovelo do gubitka njihovog poverenja u institucije koje su zadužene za kontrolu bezbednosti hrane. Kao rezultat navedenog došlo je do izmena i donošenja strožih zakonskih regulativa koje su pratile koncept 'od njive do trpeze' kako na nivou Evropske unije, tako i u Republici Srbiji. Stavlja se akcenat na potošača i njegovo pravo da raspolaže činjenicama koje su od značaja za pravilan izbor proizvoda (hrane). Shodno tome, razvijaju se međunarodni standardi kojima se obezbeđuje kvalitet i bezbednost hrane. Stoga je cilj rada da se kroz metodološko-teorijski okvir analizira bezbednost hrane i to sa aspekta savremenog čoveka. Metodom analize će biti razloženi pojmovi koji se odnose na bezbednost hrane, dok će normativni metod poslužiti za prikaz legislativa koje regulišu proučavanu materiju bezbednosti hrane i zaštite potrošača na nivou Evropske unije i Republike Srbije, a kroz komparativni metod biće poređeni i sumirani dobijeni rezultati.
Reference
*** (2003) Regulation (EC) 1829/2003 on genetically modified food and feed provides general framework for regulating genetically modified. OJ L 268, 18.10
*** The Green Papers: The European Food Policy. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-370_en.htm
*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Službeni glasnik Republike Srbije, no. 41
*** (1999) White paper on Food Safety, Commission of the European Communities 719/1999. http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/library/pub/pub06_en.pdf
*** (1830/2003) Regulation (EC) 1830/2003 which ensures traceability and labeling of GMOs placed on the marker. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1830-20081211
*** (2003) Commission Regulation (EC) No. 1304/2003 of 11th July on the procedures applied by the European Food Safety Authority to request for scientific opinions referred to it. OJ, L 185 24.7
Acin, I.Đ. (2013) Zdravstveno bezbednosni standardi prehrambenih proizvoda kao oblik zaštite potrošača u Evropskoj uniji. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 259-277
Baltić, M., Đurić, J., Mandić, S., Pećanac, B., Ločina, J. (2013) Potrošači i bezbednost hrane. Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, vanredno izdanje, pp. 11-16, Tehnološki fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Bjelajac, Z., Pocuca, M., Dukic-Mijatovic, M. (2013) Uranium and Dioxin Consequences of Bombing of Yugoslavia in 1999 and Its Impact on the Ecosystem and Human Health. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, no. 2, pp. 480-492; Balkan Environmental Association, Thessaloniki, Greece
Bjelajac, Z., Dukic-Mijatovic, M., Kozar, V. (2015) Review of the Uncontrolled Use of Certain Chemicals and Their Adverse Effect on Human Health and Safe Environment. Oxidation Communications, vol. 38, no. 2, pp. 722-733; SciBulCom, Sofia, Bulgaria
Bunčić, O., Rudan, A. (2006) Pravni okviri i institucije EU značajni za bezbednost hrane. Tehnologija mesa, vol. 47, br. 1-2, str. 1-7
Codex Alimentarius Commissions (2003) Recommended International Code of Practice: General Principles of Foode Hygiene CAC/RCP 1-1969. Rev. 4
Dabović, D. (2011) Propisi Evropske unije u oblasti bezbednosti hrane. Evropsko zakonodavstvo, Beograd, Republika Srbija, vol. 10, no. 37/38, pp. 177-187, Institut za međunarodnu politiku i privredu
Dukic-Mijatovic, M., Bjelajac, Z., Kozar, V. (2016) Flood Risk Management Analysis for Reducing Harmful Effects on Human Health, Environment, Cultural Heritage and Economic Activity in the Republic of Serbia. Oxidation Communications, vol. 39, no 1, pp. 399-410, SciBulCom, Sofia, Bulgaria
Dukić-Mijatović, M., Sudžuka, E. (2016) Usklađenost prava zaštite potrošača Republike Srbije i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, vol. 15, no. 56-57, pp. 142. 159
Dukić-Mijatović, M., Gongeta, S. (2015) Nova direktiva o pravima potrošača u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo, vol. 14, br. 51, str. 148-159
European Parliament and Council (2000) Directive 2000/13/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the labeling, presentation and advertising of foodstuffs. OJL 109, 6.5
Glintić, M. (2012) Bezbednost hrane - usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU. Beograd, pp. 75-86
Košutić, M., Filipović, J., Plavšić, D., Živković, J., Nježić, Z., Filipčev, B. (2013) Consumers attitudes towards food safety messages. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 4, str. 184-186
Law, G.F. (2002) Regulation (EC) No. 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002, laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority, and laying down procedures in matters of. OJ L, 31(1.2)
Mijatović, R., Mirčevski, M. (2012) Sistem menadžmenta bezbednosti hrane. Vojno delo, vol. 64, br. 1, str. 337-355
Moltimore, S., Wallace, C. (2004) HACCAP - u proizvodnjihrane i pića. Novi Sad: Mobes quality
Pejanović, R. (2015) Neodrživost dosadašnjeg koncepta razvoja i problem bezbednosti hrane. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 39, br. 1, str. 141-152
Savović, I., Kokić-Arsić, A., Kanjevac-Milovanović, K., Đorđević, A. (2012) Kvalitet i bezbednost hrane iz ugla korisnika. u: Zbornik radova sanacionalne konferencije o kvalitetu i o kvalitetu života, Kragujevac, Republika Srbija, pp. 105-112
Sič, M. (2013) The protection of the environment: Protection of health and food safety - EU and Serbia. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 209-227
Ušćebrka, G. (2011) Pregled propisa koji se odnose na kvalitet hrane. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 161-167
Vilus, J. (2009) Propisi o osnivanju Evropske uprave za bezbednost hrane - vodič kroz pravo Evropske unije. Beograd, pp. 408-411
Vujisić, D., Mihajlović, B. (2014) Genetski modifikovana hrana - pravo potrošača na izbor i obaveštenost. Pravo i privreda, vol. 52, br. 7-9, str. 283-296
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1701191B
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka