Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 69  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 39, br. 2, str. 103-112
Matematičko modelovanje kinetike konvektivnog sušenja polutki nektarina (Pyrus persica L.)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaivan.pavkov@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Sažetak
U radu je izveden empirijski model kinetike konvektivnog sušenja mezokarpa nektarina koje su prethodno osmotski sušene. Kao materijal za modelovanje korišteni su rezultati merenja promene vlažnosti mezokarpa nektarine sorte 'Fantasia' u obliku jedne polovine ploda. Nektarine su prethodno osmotski sušene u rastvoru saharoze tokom tri sata, na različitim koncentracijama osmotskog rastvora (50 i 65%) i temperaturama osmotskog rastvora (50 i 60oC) - predtretman 1 i 2. Zatim su dosušivane u konvektivnoj sušari sa lesama na temperaturama vazduha za sušenje 40oC i 60oC i brzini kretanja vazduha ispred sloja materijala 1 m/s i 1,5 m/s. Vreme trajanja konvektivnog sušenja bilo je 23 h. Regresionom analizom rezultata merenja promene vlažnosti u odnosu na suvu bazu obavljeno je matematičko. Na osnovu pregleda literature izabrano je tri empirijska modela sušenja u tankom sloju: Handerson & Pabis, Logaritmic i Wang & Singh. Modeli su prošireni sa faktorima konvektivnog sušenja u bezdimenzionom obliku. Na osnovu statističkih pokazatelja koeficijent korelacije (R), hi-kvadrat test (□2), srednja greška pristrasnosti (MBE), srednja greška kvadrata (RMSE) ocenjeni su modeli i izabran je najprecizniji. Usvojen je konačni empirijski model, prošireni Handerson & Pabis model koji ima visok koeficijent korelacije (R = 0,995). Obavljena je grafička provera fitovanja usvojenog modela sa rezultatima merenja promene vlažnosti polutki nektarina tokom konvektivnog sušenja.
Reference
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2004) Uticajni faktori na promenu vlažnosti polutki kajsija pri osmotkom sušenju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 3-4, str. 117-126
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I. (2004) Maseni i energetski bilansi sušenja kajsije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 3-4, str. 127-133
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I. (2004) Domaća proizvodnja sušene kajsije. Vocarstvo i vinogradarstvo, 2:4, str. 10-14
Kingsly, R.P., Goyal, R.K., Manikantan, M.R., Ilyas, S.M. (2007) Effects of pretreatments and drying air temperature on drying behaviour of peach slice. International Journal of Food Science & Technology, 42(1): 65-69
Mohsenin, N.N. (1980) Physical properties of plant and animal materials. New York: Gordon and Breach Science Publishers
Panagiotou, N.M., Karathanos, V.T., Maroulis, Z.B. (1998) Mass transfer modelling of the osmotic dehzdration of some fruits. International Journal of Food Science and Technology, 33, str. 267-284
Park, K.J., Bin, A., Brod, F.P.R. (2003) Drying of pear d’Anjou with and without osmotic dehydration. Journal of Food Engineering, 56(1): 97-103
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M. (2013) Osmotic and convective drying of pear (Pyrus Communis 1). u: Third International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP 2013, 21-26 April, 2013, Vrnjačka Banja, Serbia, Proceedings, 137-143
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M. (2012) Osmotic drying kinetics of nectarine halves (Pyrus Persica L). u: 6th Central European Congress on Food, 23-26 May, 2012, Novi Sad, Serbia, Procedings, 888-895
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M. (2009) Osmotic Drying of Apricot (Prunus armeniaca) in Sucrose Solution. Agriculturae Conspectus Scientificus, 74(3): 253-257
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M., Stojanović, Č. (2011) Effects of osmotic pre-treatment on convective drying kinetics of nectarines halves (Pyrus persica L.). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 4, str. 217-222
Pavkov, I. (2012) Kombinovana tehnologija sušenja voćnog tkiva. Novi Sad, doktorska disertacija
Perez, N.E., Schmalko, M.E. (2009) Convective Drying of pumpkin: influence of pretreatment and drying temperature. Journal of Food Process Engineering, 32(1): 88-103
StatSoft Inc. (2010) Statistica, data analysis software system version 10. www.statsoft.com
Toğrul, İ.T. Modelling of heat and moisture transport during drying black grapes. International Journal of Food Science & Technology, 45(6): 1146-1152
Vukoje, V., Pavkov, I. (2010) Analiza ekonomske opravdanosti sušenja kajsije kombinovanom tehnologijom. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 1, str. 40-43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka