Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 56, br. 1, str. 70-74
Uticaj neorganskih inhibitora na koroziono ponašanje Al-Si legura u vodenim rastvorima hlorida
aUniverzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora
bFarmaceutski fakultet Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Aluminijum, kao metal koji se može legirati sa velikim brojem elemenata, je veoma interesantan sa aspekta njegove primjene, odnosno on u određenim uslovima treba, osim mehaničkih, da zadovolji i korozione karakteristike. Sa ovog aspekta interesantne su legure aluminijuma na bazi sistema Al-Si, na čije ponašanje utiče hemijski sastav koji omogućava, pod određenim uslovima dobijanja, da se dobiju legure određene strukture koja zavisi od prisustva i koncentracije ostalih legirajućih elemenata. Na osnovu ovoga, pretpostavljeno je da se dobijene legure sistema Al-Si mogu koroziono 'popraviti' dodatkom inhibitora, koji će dati određenu efikasnost zaštite u 0,5M rastvoru HCl, odnosno da će se koroziona stabilnost ovih legura korišćenjem inhibitora Na2CO3, NaNO2 i Na2HPO4 dovesti na viši nivo.
Reference
Davis, J.R. (1999) Corrosion of aluminum and aluminum alloys. Materials Park, Ohio: ASM Intl
Despić, A.R., Radošević, J., Kliskić, M. (1990) Inhibition of cathodic corrosion of aluminium. u: 7th European Symposium on Corrosion Inhibitors, 9, p 1119-1124
Malina, J., Dolic, N., Unkic, F. (2013) Mikrostrukturni aspekti lokalne korozije Al-slitina u lijevanom stanju. Zaštita materijala, vol. 54, br. 3, str. 240-248
Pourbaix, M. (1966) Atlas of electrochemical equilibrium in aqueous solutions. Oxford-New York, itd: Pergamon
Radonjić, D., Vuksanović, D., Pješčić, J., Zejnilović, R., Grudić, V. (2013) Examining the efficiency of inorganic inhibitors on the corrosion behavior Al-Si system alloys in aqueous solutions of Na2SO4. XV Yucorr, Tara, 17-20 September, p. 71-76
Radonjić, D., Vuksanović, D., Pješčić, J., Zejnilović, R., Grudić, V. (2012) Ispitivanje ponašanja livačkih legura sistema Al-Si u rastvorima hlorida bez i sa prisustvom inhibitora. Zaštita materijala i životne sredine, 1 (2) s. 94-100
Radošević, J., Malina, J., Dolić, N., Ljumović, P., Slavica-Matešić, S. (2013) Susceptibility to corrosion of welded AlMgSi alloy EN AW 6060. Zaštita materijala, vol. 54, br. 1, str. 3-6
Živković, P. (2000) Corrosion investigation on Al and Al-alloies in Montenegro. u: XVIII Jugoslovenski Simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, strana 45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1501070P
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.