Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 55, br. 4, str. 382-386
Uticaj indijuma, galijuma i bizmuta na koroziono ponašanje legura namenjenih za protektore
aUniversity of Montenegro, Metallurgy and Technology Faculty, Montenegro
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: korozija; protektori; legure
Sažetak
U ovom radu je izvršeno ispitivanje ponašanja Al-Yn legura u rastvorima hlorida različitih koncentracija, uz dodatak legirajućih mikro elemenata indijuma, galijuma i bizmuta. Pored ovih elemenata vršilo se legiranje i sa kalajem. Tako dobijene legure aluminijuma su ispitivane na dodatne korozione i elektrohemijske testove kako bi se videla mogućnost proizvodnje žrtvenih elektroda. U pripremi postupka na kome bi se baziralo ovo, polazi se od činjenice da postoji veliki broj uticajnih faktora, počev od hemijskog sastava, postupka topljenja, legurajuće i livene metode, koje bi omogućile dobijanje visoko kvalitetnih legura koje mogu da se efikasno koriste kao protektori.
Reference
Gincberg, S.A. (1979) Formation and dissolution behavior of anodic oxide films on aluminum. Japan, 438-456
Ivašina, J.G., Šprengelj, L.E. (1980) Zaštita truboprovodov ot korozii
Mondolfo, L.F. (1976) Aluminum alloys: structure and properties. London-Toronto itd: Butterworths, str. 68-95
Pješčić, J., Radonjić, D., Vuksanović, D., Samardžić, L. (2010) Ispitivanje ponašanja protektorskih legura na bazi sistema Al-Zn u rastvorima hlorida različitih koncentracija. Zaštita materijala, vol. 51, br. 2, str. 94-98
Pourbaix, M. (1966) Atlas of electrochemical equilibrium in aqueous solutions. Oxford-New York, itd: Pergamon
Salinas, D.R., Garcia, S.G., Bessone, J.B. (1999) Influence of alloying elements and microstructure on aluminium sacrificial anode performance: Case of Al-Zn. Journal of Applied Electrochemistry, 29: 9, 1063-1071
Valdez, S., Talavera, M.A., Genesca, J., Juarez-Islas, J.A. (2001) Activation of an Al-Zn-Mg-Li alloy by the presence of precipitates to be used as sacrificial anode. Mat. Res. Soc. Symp. Proc, vol. 654, 351-356
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1404382P
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.