Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 6, br. 2, str. 15-23
Uporište etičke egzistencije Srba i sučeljavanje sa nemoralnim pojavama u savremenom sportu
Univerzitet u Beogradu

e-adresalazarrados@gmail.com
Ključne reči: etika; vera u Svetu Trojicu; etička egzistencija Srba; sport; sportski nemoral
Sažetak
Celokupno područje etike (kao filozofske discipline) ispunjeno je različitim pitanjima, mnogovrsnim teorijskim pristupima, školama i mišljenjima (uostalom, kao i samo područje filozofije). Za razliku od opšte etike, bogoslovska etika pravi oštru distancu prema većini tih problema. Ona polazi od toga da celokupan moral i norme moralnosti počivaju na Božanskom otkrivenju, što isključuje svaki relativizam u moralnom poimanju. Drugim rečima, za apsolutnu osnovu etike uzima se Bog, jer je čovek, po svojoj prirodi, daleko od svakog savršenstva. U radu se percipira sadejstvo između smisla ljudske i etičke egzistencije (čiji fundament čini vera u Svetu Trojicu), da bi se pokazalo istinsko ishodište etičke egzistencije Srba. Isto tako, pravi se sučeljavanje tih univerzalnih etičkih principa (posebno na terenu sporta), sa raznim devijantnim pojavama u društvu i sportu (fenomenologija sportskog nemorala).
Reference
*** The Old Testament and the New Testament. translated by Đ. Daničić and V.S. Karadžić
Bulović, I.(the B.of B. (1996) The Comparison of the Concepts of God in Philosophy and Christianity. Novi Sad: Culture Centre of Novi Sad, in the Publication: The Concept of God in Philosophy
Kant, I. (1990) The Critique of Practical Reason. Beograd: BIGZ
Nikolai, St. (2000) Beyond the East and the West. Novi Sad: Orfeus, 1-3
Preobraženović, N. (1998) The Maturation of the Soul. The Hilandar Monastery
Radoš, J. (2002) Philosophy with Ethics. Sombor: The Teachers' College
Radoš, J. (2004) Philosophy of Religion. Bačka Palanka: DNS Logos
Radoš, J. (2014) Ethics in Sport. Sremski Karlovci: Kairos
Radoš, J. (2016) Philosophy of Sport. Sremski Karlovci: Kairos
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/spes-2019-0009
primljen: 14.08.2019.
prihvaćen: 23.09.2019.
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka