Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 25-35
Množina volja kod nastanka upravnog akta
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaztomic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Ključne reči: jednostranost; saglasnost; mišljenje; volja stranke; pristanak
Sažetak
Članak je posvećen različitim, propisima predviđenim kombinacijama volja kod nastanka punovažnog upravnog akta, kao načelno jednostranog i autoritativnog. Bilo da su u pitanju dve ili više službenih volja - ravnopravnih ili pak nejednakog ranga a sukcesivnih, bilo da je posredi zakonom predviđena saradnja volje organa i volje stranke, naročito kod pokretanja postupka na njen zahtev ili kod upravnih puteva kontrole donetog akta. Pravni značaj te komplementarnosti volja kod upravnog akta može uglavnom da bude trojak: 1) da nedostatak jedne službene ili privatne volje spram sadržine akta čini akt napadljivim i oborivim u određenom roku; 2) kada kod zajedničkog odlučivanja nadležni organi ne reše u istom smislu - akt pravno i ne postoji, uopšte se i ne rađa; 3) da početni nedostatak volje stranke, kada je njen zahtev za pokretanjem postupka kostitutivnog karaktera za donošenje budućeg akta, čini akt uvek neoročeno poništivim, osim ako stranka naknadno pristane na njegovu sadržinu. Ako je reč o saglasnosti volja javnopravnog organa i stranke u javnom interesu, takav njihov proizvod naziva se upravni ugovor; tu bez obe volje nema tog dvostranog akta.
Reference
*** (2014-2017) Zakon o upravnom postupku Crne Gore - ZUPCG. Službeni list CG, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku - ZUP. Službeni glasnik RS, br. 18/16 i 95/18, autentično tumačenje, čl. 138
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima - ZUS. Službeni glasnik RS, br. 111, čl. 4
Cornu, G. (1987) Vocabulaire juridique. Paris
Delvolvé, P. (1983) L'acte administratif. Paris
Funk, B. (1978) Der Vervaltungsakt im österreichischen Rechtssystem. Wien
Ivančević, V. (1983) Institucije upravnog prava (prva knjiga). Zagreb
Krbek, I. (1959) Upravni akt. Zagreb
Majstorović, B. (1978) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd
Moreau, J. (1989) Droit administratif. Paris
Popović, S. (1973) O složenim ili kompleksnim (zbirnim) pravnim aktima - upravno pravo, studije i članci. Beograd
Popović, S.B., Marković, B., Petrović, M. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Tomić, Z.R. (2019) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd, drugo prepravljeno i znatno dopunjeno izdanje
Tomić, Z.R., Blažić, Đ. (2017) Komentar Zakona o upravnom postupku Crne Gore - teorijski, međunarodni, primjena, sudska praksa, registar, tabele, šeme. Podgorica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2002025T
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka