Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 55, br. 4-6, str. 565-581
Privreda i upravno-sudska zaštita - upravni spor u Srbiji i u Crnoj Gori
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: upravni spor; privreda; upravni postupak; upravna stvar; upravne aktivnosti; upravni akt; žalba; tužba; presuda; rešenje; obaveznost odluka; pravnosnažnost
Sažetak
Upravni spor je tradicionalni oblik sudske kontrole zakonitosti upravnih aktivnosti, kroz upravno-sudski postupak. To se odnosi i na upravne materije sa naglašenim privrednim elementom. U članku autor uglavnom analizira najnoviji Zakon o upravnim sporovima Crne gore (ZUS CG), upoređujući ga sa istovrsnim propisom Srbije. Ističe (i) bitne procesne veze propisa o upravnom postupku i normi o upravnosudskom postupku. Ukazuje na poboljšanja koja donosi novi ZUS CG spram prethodnog zakonskog teksta. Na koncu zaključuje da su oba zakona o upravnom sporu umnogome slična, a da je srpski zakon u više tačaka - u pogledu načela o pravu na pravično upravno suđenje, kod pravne mogućnosti sudskog odlaganja izvršenja, prigovora na odluku sudije pojedinca, zatim što se tiče novčanog kažnjavanja organa, pokretanje spora u slučaju ćutanje uprave itd. - ipak napredniji i kompletiji. S druge strane, ZUS Srbije nije do sada usklađen sa novim ZUP-om. Sve u svemu, kod oba zakona su moguća bitna poboljšanja regulative u skladu sa evropskim standardima, naročito u domenu pune sudske jurisdikcije i sudskih pravnih lekova. A sve je to u vezi sa drugačijom, razuđenijom organizacijom sudske mreže, posebno sa uvođenjem sistema upravnog sudstva, dvostepenosti upravnog suđenja, pre svega.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka