Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 53, br. 7-9, str. 420-437
Pogled na opšti poreski procesni zakon - neke odabrane upravne dileme
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: lex specialis; poreska upravna stvar; stranka; poreski upravni akt; žalba; prinudna naplata; upravni spor
Sažetak
Autor predlaže donošenje potpuno novog opšteg poreskog procesnog zakona Srbije koji bi bio kraći, jednostavniji, savremeniji, precizniji, uz jasan i dosledan odnos sa Zakonom o opštem upravnom postupku (dalje u tekstu: ZUP). Njime bi se naročito doprinelo delotvornijem zadovoljenju i pripadajućeg javnog - fiskalnog interesa, i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u poreskim upravnim stvarima; lakšem i potpunijem ostvarenju i zaštiti kako zakonitosti, tako i sloboda i prava građana u procesu neposredne primene propisa u ovoj slojevitoj i delikatnoj upravnoj materiji. Novi opšti poreski upravno-procesni propis imao bi u pogledu svojih načela (predviđenih krucijalnih principa) primat nad drugim posebnim procesnim poreskim zakonima, ali ne i u odnosu na načela ZUP-a. Ova potonja ostaju da vrede jednako i obavezujuće u svim upravnim oblastima, pa i u onoj poreskoj. De lege ferenda, autor smatra prikladnim novi naziv zakona - Zakon o poreskom postupku, pri čemu poreska uprava treba da bude uređena posebnim organizacionim zakonom.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka