Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 3, str. 40-53
Osnovni postulati poslovne etike i implementacija istih u turističkom poslovanju
Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

e-adresadjordjealavuk@vtssa.edu.rs, miroslavapet@yahoo.com
Sažetak
U radu je izvršena analiza najvažnijih postulata poslovne etike i razumevanje važnosti implementacije njenih principa u savremenom poslovanju sa akcentom na značaj navedene teme u sferi turizma. Na samom početku dat je jasan prikaz razvoja etike kao naučne discipline koja je kroz istoriju bila predmet definisanja i razmatranja mnogih autora. U nastavku, predstavljen je moral kao bitna komponenta etičnog ponašanja i njegova primena i značaj u savremenoj korporativnoj kulturi. Kako se turizam smatra vrlo osetljivom delatnošću u kojoj se utisak ili doživljaj kreira na osnovu kontakata turista i lica zaposlenih u ovoj oblasti, poseban predmet razmatranja u radu predstavlja i primena etičkih kodeksa u ovoj privrednoj grani. Kodeks poslovne etike Republike Crne Gore prikazan je kao pozitivan primer odgovornog ponašanja države prema etičnom poslovanju kako u sferi turizma tako i u ostalim segmentima privrede. U zaključnim razmatranjima autori ukazuju da jedino proces rada zasnovan na etičkim principima može da obezbedi napredak i zadovoljstvo svih učesnika u turističkoj delatnosti.
Reference
*** (2011) Kodeks poslovne etike Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 45
Aleksić, A. (2007) Poslovna etika - element uspešnog poslovanja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 5, str. 419-429
Čičin-Šain, D. (2004) Osnove menadžmenta. Zagreb: Ekonomski fakultet
Daft, R.L. (2006) The new era of management. Mason: Thompson South-Western
Drobnjak, R. (2011) Značaj poslovne etike - ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetništva. Podgorica, Crna Gora: Ekonomski fakultet, str. 291-297
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 48, (2), 241-252
Miletić, D. (2009) Korporativna društvena odgovornost - traganje za novom dimenzijom. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 21, str. 23-30
Miljević, M.I. (2010) Poslovna etika i komuniciranje. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Minić, V. (2004) Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 101-113
Potocan, V., Mulej, M. (2010) Meaning of content factor for business ethics of management: Intellectual perspectives & multi-disciplinary foundations. Nashville: Intellect base international consortium, str. 77-90
Rabotić, B. (2009) Turističko vođenje u savremenom turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum, Doktorska disertacija
Rakas, S. (2004) Sociologija menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Ristić, D. (2004) Osnovi menadžmenta. Novi Sad: Fakultet za menadžment
Simat, K., Dragin, A. (2012) Poslovna etika - element uspešnog poslovanja turističkih agencija. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 41, (1), 297-309
Stark, A. (1993) What's the matter with business ethics?. Harv Bus Rev, May-June, str. 3
World Tourism Organization Network (2014) Global code of ethics for tourism. Maj 20, http://ethics.unwto.org/en/content/globalcode-ethics-tourism
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1403040A
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.