Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 2, str. 445-459
Ekonomska špijunaža i intelektualni kapital u konkurentnosti poljoprivrede - studija slučaja
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bAssociate in Science Association Center for Strategic Research of National Security-CESNA B, Belgrade

e-adresaslobneskovic@gmail.com, zaklinajovanovic.021@gmail.com, cmiros@gmail.com
Sažetak
Pod uticajem procesa globalizacije u poslednjih nekoliko desetina godina došlo je do niza tehnoloških, privrednih i društvenih promena, koje su transformisale svetsko tržište poljoprivrednih proizvoda i uticale na konkurentsko okruženje. U savremenom svetu stvaranje materijalnih vrednosti u poljoprivrednoj proizvodnji sve više je rezultat nematerijalnih faktora, tj. proizvodnja se sve više temelji na znanju, sposobnosti i inovativnosti zaposlenih. U industrijskom dobu neophodni resursi za postizanje konkurentske prednosti bili su kapital, prirodni resursi i rad, dok se u današnjoj ekonomiji zasnovanoj na znanju ta značajnost pomera ka informacijama, inovacijama i znanju, tj. intelektualnom kapitalu i intelektualnoj svojini - koji su postali temelj kreiranja svih drugih vrednosti. Navedene vrednosti su, zbog svog velikog značaja u ostvarivanju savremene konkurentske prednosti, vrlo često meta ekonomske špijunaže i zbog toga zahtevaju sve raspoložive oblike zaštićenosti. Sektor poljoprivredne proizvodnje može dati značajan doprinos unapređenju celokupne nacionalne konkurentnosti ako se zasniva na intelektualnom kapitalu, što dokazuju zemlje sa visoko razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, kada se sagledaju globalne promene može se zaključiti da Srbija u ovom sektoru ima neiskorišćen potencijal za rast i razvoj.
Reference
*** WEF global competitiveness report for 2013/14. available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf, p.16, date of accession 4.03.2015
*** WEF global competitiveness report for 2014/2015. available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/, date of accession 4.03.2015
*** The global competitiveness index in detail: Serbia. available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Serbia pdf, p. 329, date of accession 5.03.2015
*** Global competitiveness index (GCI): Serbia. available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/Serbia.pdf, p. 328, date of accession 5.03.2015
*** Šta je intelektualna svojina?. available at: http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/sta_je_intelektualna_svojina.pdf
Cvetković, N., Grk, S., Vidas-Bubanja, M. (2008) Tranzicioni izazovi agroprivrede Srbije u kontekstu međunarodnih integracija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 3, str. 237-251
Dedijer, S. (2003) Development & intelligence 2003-2053. No. 2003/10
Đekić, S.M. (2005) Agrarni menadžment. Niš: Ekonomski fakultet
Jovanović, S., Dragutinović, S., Petrović, S.D. (2010) Značaj vrednovanja i eksploatacije intelektualne svojine. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 13-28
Jovanović, S., Matović, D., Petrović, S.D. (2011) Vrednovanje intelektualne svojine. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 93-117
Kolaković, M. (2003) Teorija intelektualnog kapitala. Ekonomski pregled, vol. 54, no. 11-12, pp. 925-944
Krstić, B.D. (2004) Uticaj inovacija znanja, proizvoda i procesa na efikasnost preduzeća. Poslovna politika, vol. 33, br. 9, str. 34-39
Marić, V. (2013) Zaštita intelektualne svojine u Srbiji. available at: http://www.madmarx.rs
Nešković, S. (2011) Ekonomska špijunaža u savremenoj međunarodnoj konstelaciji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 1, str. 111-127
Nešković, S. (2013) Ekonomska špijunaža i nove tehnologije u globalizovanoj međunarodnoj zajednici. Vojno delo, vol. 65, br. 2, str. 57-76
Petrović, Z. (2005) Ekonomska špijunaža mali vodič kroz istoriju ekonomske obaveštajnosti, do Desete revolucije čovečanstva. Beograd: Draslar partner
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost - ostvarivanje i očuvanje, vrhunskih poslovnih rezultata. Novi Sad: ASEE Books
Skandia (1995) Intellectual capital: Value creating processes: A supplement to Skandia's 1995 annual report. page 5, available at: http://www.exinfm.com/training/pdffiles/case_study_skandia.pdf
Steven, A., Bradley, K. (1995) The management if intellectual capital. London: Buseness Performanse Group Limited, unpublished monograph
Stewart, T.A. (1997) Intellectual capital. New York: Currency Doubleday
Sullivan, P. (2000) Value-driven intellectual capital: How to convert intangible corporate assets into market value. available at: http://www.sveiby.com/articles/icmmovement.htm
Sundać, D., Švast, N. (2009) Intelektualni kapital - temeljni čimbenik konkurentnosti preduzeća. Zagreb: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Zindović, I. (2008) Multinacionalne kompanije i ekonomska špijunaža. Kraljevo: Alisa Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1602445N
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka