Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 48, br. 1, str. 23-46
Uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj na ekonomski rast u Republici Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Institut 'Mihajlo Pupin'
bStatistical office of the Republic of Serbia, Belgrade

e-adresadjuro.kutlaca@pupin.rs, sanjap.pantic@pupin.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: The impact of investment in research and development on the macroeconomic aggregates in the Republic of Serbia

Ključne reči: BDP; troškovi za istraživanje i razvoj; istraživanje i razvoj; ekonomski rast; statistička i ekonometrijska analiza; Srbija
Sažetak
Cilj ovog naučnog rada je da istraži uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj na ekonomski rast u Republici Srbiji, kroz njihovu korelaciju ali i u korelaciji sa drugim makroekonomskim agregatima. Koriste se različite statističke i ekonometrijske tehnike kao i analiza vremenskih serija. U cilju kvantifikovanja doprinosa ulaganja u istraživanje i razvoj rastu bruto društvenog proizvoda, incijalne serije podataka po tekućim cenama su konvertovane u realne iznose primenom prethodno izračunatog kompozitnog deflatora za istraživanje i razvoj. Bazirano na ovim podacima, procenjenim za vremenski period od 1995. do 2015, doprinos ulaganja u I&R rastu realnog bruto društvenog proizvoda je prikazan eksplicitno u procentnim poenima. Takođe, prikazani su i najnoviji dostupni podaci u peridou od 2016. do 2018. godine u ovoj oblasti. Empirijski podaci studije otkrivaju jaku međuzavisnost između troškova za istraživanje i razvoj i ekonomske performanse na nacionalnom nivou. Zasnovano na ovim nalazima, potvrđena je značajna statistička zavisnost između rasta realnog bruto društvenog proizvoda i istraživanja i razvoja. Sa rastom ekonomskih aktivnosti i povećavanjem stope rasta, I&R se mora takođe povećavati kako bi rast bio održiv. Međutim, uzročnost u obrnutom pravcu se ne može verifikovati.
Reference
Aralica, Z., Redžepagić, D. (2012) Croatian national innovation system and its performance. Zagreb: The Institute of Economics, Working paper result of the project WBINNO
Britz, J.J., Lor, P.J., Coetzee, I.E.M., Bester, B.C. (2006) Africa as a knowledge society: A reality check. International Information & Library Review, 38, 25-40
European Commission (2010) A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
European Commission (2016) European innovation scoreboard. ISSN 2363-3107, ISBN 978-92-79-57973-8
European Council (2002) u: Presidency Conclusions - Barcelona European Council, 15-16 March 2002, Barcelona, Barcelona, SN 100/1/02 REV 1, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/69871.pdf
European Council (2000) u: Presidency Conclusions - Lisbon European Council, 23-24 March 2000, Lisbon, Lisbon, Press Release No. 100/1/00, https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
European System of National Accounts (2010) The European system of national and regional accounts. https://www.oecd.org/std/na/ESA%202010.pdf
Frantzen, D. (2000) R&D, human capital and international technology spillovers: A cross country analysis. Scandinavian Journal of Economics, 102(1), 57-75
Jones, C.I. (1995) Time series test of endogenous growth models. Quarterly Journal of Economics, 495-525
Kutlača, Đ., Mosurović-Ružičić, M., Semenčenko, D. (2012) Serbia's national innovation system and its performance. Belgrade: Mihajlo Pupin Institute, Working paper result of the project WBINNO
Porter, M.E., Stern, S. (2000) Measuring the 'Ideas' production function: Evidence from international patent output. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, Working Paper br. 7891
Rachel, G., Redding, S., Reenen, J.V. (2001) Mapping the two faces of R&D: Productivity growth in a panel of OECD countries. u: Working Paper, 02/00, London, UK: The Institute for Fiscal Studies
Savvides, A., Zachariadis, M. (2003) International technology diffusion and TFP growth. Oklahoma State University, Department of Economics
Statistical Office of The Republic of Serbia (2009) Law on statistics. https://www.stat.gov.rs/media/2322/zakon_o_statisticie.pdf
Ulku, H. (2004) R&D, innovation, and economic growth: An empirical analysis. u: IMF Working Paper WP/04/185
Zachariadis, M. (2003) R&D, innovation, and technological progress: A test of the Schumpeterian framework without scale effects. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d`Economique, 36(3), 566-586
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija48-25209
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci