Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 55-72
Istraživanje i razvoj u modelima ekonomskog rasta i strukturnih promena
aUniverzitet u Beogradu, Institut 'Mihajlo Pupin'
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresamarija.mosurovic@pupin.rs, fnikola@ekof.bg.ac.rs, djuro.kutlaca@pupin.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji (MPNTR - 47005)

Ključne reči: ekonomski rast; istraživanje i razvoj; teorija dugih talasa; inovacije
Sažetak
U radu je putem sistematizacije dostupne literature ukazano na mesto, ulogu i značaj istraživanja i razvoja, kao faktora koji pokreće ekonomski rast i strukturne promene, posmatrano kroz ekonomsku teoriju i istoriju. Kroz detaljan pregled modela ekonomskog rasta sagledano je mesto tehnološkog progresa u njima. Posmatra se uloga i značaj inovacija u poslovnim ciklusima i njihove implikacije na ekonomski rast kroz analizu teorije dugih talasa. Iako inovacije nisu neophodne bi se objasnilo ciklično kretanje ekonomije, skoro se i ne sumnja da se svaki dugi talas stvara oko određenog skupa osnovnih tehnologija. Bez obzira o kom obrascu je reč evidentno je da su istraživanje i razvoj uzroci napretka nacionalnih ekonomija.
Reference
Aghion, P., Durlauf, S. (2009) From growth theory to policy design. International bank for Reconstruction and Developmen-The World Bank On Behalf of the Commision on Growth and Development, str. 1-28
Dimitrijević, B.S. (2012) Kako ekonomisati vremenom - ključni problem ekonomije (esej o značaju upravljanja vremenom kao resursom u ekonomiji). Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 489-502
Fabris, N. (2014) Uloga drzave u novom modelu rasta privrede Srbije. u: Kritički osvrt na teorijske modele rasta i mogućnost njihove primene u Srbiji, Ekonomski fakultet-CID, str. 49-65
Freeman, C. (2001) As time goes by: From the industrial revolutions to the information revolution. Oxford University Press
Jakšić, M., Praščević, A. (2011) Istorija ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, P., Jovanović, F., Tančić, Lj., Mišković, V. (2012) An approach to innovation project management. Serbian Project Management Journal, Vol. 2. Str. 18-27
Knell, M., Rojec, M. (2007) The economic of knowledge and knowledge accumulation: A literature survey. u: Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging EU
Maddison, A. (1991) Business cycles, long waves and phases of capitalist development. Oxford University Press, Abbreviated version of chapter 4 of A. Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development) http://www.eco.rug.nl/GGDC/maddison/ARTICLES/Business_Cycles.pdf
Madžar, Lj., Jovanović, A. (1990) Osnovi teorije razvoja i planiranja. Beograd: Savremena administracija
Merver, A. (1999) Pregled modela i metoda istraživanja gospodarskog rasta. Economic Trends and Economic Policy, Vol. 9. str. 20-62
Merver, A. (2003) Esej o novijim doprinosima teoriji ekonomskog rasta. Ekonomski pregled, 54 (3-4) str. 369-392
Metz, R. (2011) Do Kondratieff waves exist? How time series techniques can help to solve the problem. Cliometrica, 5(3): 205-238
Miles, I. (1978) Budućnost svijeta: Svjetonazori i scenariji. Zagreb: Globus, editor: Cristopher Freeman
Parente, S. (2001) The failure of endogenous growth. Knowledge, Technology & Policy, 13(4): 49-58
Radukić, S., Radović, M., Marković, I. (2013) Unapređenje konkurencije i inovativnosti kao faktori privrednog oporavka. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 2, str. 41-54
Sterman, J. (1986) The economic long wave: Theory and evidence. working paper, MIT WP-1, str. 656-685
Vemić-Đurković, J., Zdjelarić, P. (2013) Razvoj privrede zasnovane na znanju - nezaobilazan put oporavka Srbije. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 2, str. 75-93
von Tunzelmann, N.G. (1995) Technology and industrial progress. England: Edward Elgar Publishing Limited, 24-60
White, A.M., Bruton, D.G. (2011) The management of technology and innovation: A strategic approach. Cengage Learning
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko12-15266
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.

Povezani članci

Ekonomika (2012)
Inovacije i ciklično kretanje privrede
Cvetanović Slobodan, i dr.

Strategic Management (2019)
Investment appeal assessment of international corporations
Kostin Konstantin B.