Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, br. 3, str. 75-93
Dizajnerske prakse druge polovine 20. veka - novosadski kulturni plakat
Beograd
Ključne reči: grafički dizajn; plakat; kulturni plakat; estetska recepcija; dizajnerska praksa; novosadski kulturni plakat
Sažetak
Plakat se proteklih decenija nametnuo kao značajno sredstvo prenošenja poruka, stavova i mišljenja o aktuelnim temama društvenog i kulturnog života sredine u kojoj nastaje. Svojom retorikom nastojao je potvrditi angažovani sadržaj u vlastitoj logičnoj medijskoj sprezi: lik/govor-znak-mišljenje/poruka, posebno njegovo žanrovsko obležje: kulturni plakat. Kako je u pitanju sredstvo razvoja ideja, kritičkog mišljenja i društvene svesti, jednom rečju, posredovanje kulturnih vrednosti, pokušaću da fenomen kulturnog plakata rasvetlim i pozicioniram u današnjim teorijskim praksama. Ukažem na dizajnerske domete, nastale na razmeđu umetničke usmerenosti i nove komercijalne realnosti. Jedna od zanimljivih i vrednih praksi 'novosadski kulturni plakat', začeta šezdesetih, zvezdane trenutke ostvarila je sedamdesetih i osamdesetih godina, da bi poslednjih decenija iznedrila nova imena i vredna dela u duhu višegodišnje tradicije. Novosadski kulturni plakat se može razmatrati kao stilski jedinstvena praksa bez obzira na različitosti umetničkih i dizajnerskih principa njenih aktera, njihove generacijske pripadnosti i oblika mišljenja. I pored nastojanja pojedinih dizajnera i stručne javnosti, ostala je bez odgovarajućih metodoloških istraživanja i vrednovanja.
Reference
Barnicoat, J. (1972) A concise history of posters. New York
Bart, R. (1982) Retorika slike. u: Plastićki znak, Rijeka: Izdavački centar, 71-82
Denegri, J., ur. (1985) Dizajn u kulturi. Beograd: Radionica SIC
Džefkins, F. (2003) Oglašavanje. Beograd: Clio
Fruht, M., Rakić, M., Rakić, I. (2004) Grafički dizajn - kreacija za tržište. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Horvat, P.V. (1970) O vizuelnim komunikacijama u Jugoslaviji. u: Košak Gregor [ur.] Oblikovanje v Jugoslaviji, Ljubljana: Savez likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije
Horvat, P.V. (1975) O vizuelnim komunikacijama u Jugoslaviji. Dizajn-Bit international, Zagreb, Matko Meštrović (ur), broj 4, Galerija grada Zagreb
Ira, P. (2010) Grafički dizajn. Hrvatsko dizajnersko društvo, http://www.dizajn.hr, 10.jun
Janićijević, J. (2007) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jeftović, J. (1975) Beogradski politički plakat 1944-74. Beograd: Muzej primenjene umetnosti, katalog
Ješa, D. (1980) Dizajn i kultura. Beograd: Radionica SIC, zbornik
Ješa, D. (1982) Savremeno grafičko oblikovanje u Srbiji. Ljubljana: Likovno rastavišče Rihard Jakopič, katalog
Karlavaris, I., ur. (1994) Trideset godina UPIDIV-a. Novi Sad: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine
Kavurić, L. (2001) Stoljeće hrvatskog plakata. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-Kabinet grafike, katalog izložbe
Kljaić, L. (1996) Više od štampe. Novi Sad: Matica srpska
Kon, Ž. (2001) Estetika komunikacije. Beograd: Clio
Kršić, D. (2012) Grafički dizajn i vizualne komunikacije 1950-1975. u: Kolesnik Ljiljana [ur.] Socijalizam i modernist - umjetnost, kultura, politika 1950-1974, Zagreb: IPU & MSU, 209-226
Maksimović, Z. (2005) Radule Bošković-umetnost pozorišnog plakata. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, katalog
Marković, L., ur. (2011) Ferenc Barat plakati. Novi Sad: Galerija likovne umetnosti, katalog, poklon zbirka Rajka Mamuzića
McCoy, K. (1990) American Graphic Design Expression. Design Quarterly, (148): 3
Mićanović, Z. (2012) Izvan zida u osamdeset osam slika - Istorija plakata. Signum, Beograd, 6
Mikulek, A., Korda, A. (2005) Teorija i razumijevanje plakata kao sredstva vizualne komunikacije. u: Međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija “Blaž Baromić”, http://pdc-conference.grf.hr/dokumenti
Mušić, M.A. (2012) Slika kao vizuelna komunikacija. u: 5. svetski trijenale studentskog plakata, Novi Sad: Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, katalog
Mušić, M.A. (2013) Grafički otisci - Poluvekovna fascinacija porodice Stojkov. u: Mušić Miroslav A. [ur.] Ponosni na svoje godine - pola veka Stojkov štampe, Novi Sad: Stojkov štamparija
Mušić, M.A. (2014) Jasnovidost obrazovnog koncepta. u: Dve decenije grafičkih komunikacija - Izložba nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu, Novi Sad: Akademije umetnosti Univerzitet u Novom Sadu
Mušić, M.A. (2014/2015) Kreativnost je put do uspeha. u: Radošević B. [ur.] Crno na belo u boji, Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada-Likovni salon Tribine mladih, katalog
Mušić, M.A. (2015) Slika prošlosti kao instrument saznanja. Sarajevo: Media Marketing, februar, 36-37
Mušić, M.A. (1987) Plakati Barat. IT novine, Beograd, 28. XII 1987. godine
Mušić, M.A. (1988) Foto design Karlavaris&Design Radošević. Novi Sad: Galerija UPIDIV-a, katalog, UPIDIV
Mušić, M.A. (1991) High-Quality Design in Yugoslavie Posters (100 kulturnih plakata). Beograd: SPID-YU/YUZAMS
Mušić, M.A. (1992) Novosadski kulturni plakat. u: 33. Oktobarski salon, Likovna galerija KCB, Kulturni centar Beograda, Beograd
Mušić, M.A. (1993) Pozorišni plakat. u: Jugoslovenski pozorišni festival Dani komedije, Jagodina: Kulturni centar Jagodine
Mušić, M.A. (2007) Svet slike Miodraga Miše Nedeljkovića. Novi Sad: Galerija Matice srpske, katalog
Mušić, M.A. (2008) Plakat u Vojvodini (u) Evropski konteksti umetnost u XX veku u Vojvodini. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 728-740
Mušić, M.A. (2010) Plakat-slika stvarnosti. u: 4. svetski bijenale studentskog plakata, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, katalog
Oto, T. (1987) Umetnost plakata Ferenca Barata. u: Ferenc Barat plakat, Novi Sad, katalog, NIŠTO Forum
Paić, Ž. (2008) Vizuelne komunikacije - uvod. Zagreb: Centar za vizuelne studije
Popović-Vasić, G. (2009) Između straha i oduševljenja. u: Primeri grafičkog dizajna u Srbiji 1950-1970, Beograd: Grafički kolektiv, katalog
Rajčetić, Z., Mitrović, V., Nedeljković, U., ur. (2014) UPIDIV50 godina na ramenima velikana. Novi Sad: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine
Rikards, M. (1971) Uspon i pad plakata. Beograd: NIP Borba
Stane, B. (1987) Slovenski plakat devedesetih let / The Slovene posters of the Nimeties. Ljubljana: DOS
Stane, B. (1989) Plakat i znak, vodeće teme suvremenog slovenskog oblikovanja vizuelnih poruka. Ljubljana: Art Directors Club Ljubljana
Stojnić, M. (1997) Zaštita autorskih prava i naknade za dela primenjenih umetnosti i dizajna. Novi Sad: UPIDIV
Šarčevič, G., ur. (1993) Retrospektiva grafičkog dizajna. u: Pogled kroz štampariju Stojkov, Novi Sad: Galerija savremene likovne umetnosti, (2014), Četvrt veka umetničke štampe ateljea Radošević. (katalog). Novi Sad: Galerija ITD
Vukić, F. (2003) Neka aktualna pitanja valorizacije dizajna. Prostor, Zagreb, 1(25); 67-74
Vukić, F. (2010) Dizajn. Zagreb: Hrvatsko dizajnersko društvo, http://www.dizajn.hr
Vukić, F. (2006) Historijska gramatika oglašavanja, industrija identiteta. u: Umjetnost uvjeravanja, oglašavanje u Hrvatskoj 1835-2005, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, katalog, 20-27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZbAkUm1503075M
objavljen u SCIndeksu: 03.03.2016.