Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 151-167
Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: javnost; mediji; javna uprava; reforma javne uprave i pristup informacijama
Sažetak
Uprava sve više postaje servis građana i privrednih subjekata te instrument za zadovoljavanje njihovih potreba. Iako u komunikaciji uprave sa javnostima uvijek postoji određena 'dozirana neravnopravnost', danas u svijetu vlada mišljenje, da javnost, u prvom redu poreski obveznici imaju pravo da budu informisani o svim aktivnostima finansiranih subjekata pa tako i organa javne, a posebno državne uprave. Transparentnost provođenja upravne djelatnosti je zakonom uređena kategorija ali i predmet reformskih zahvata posebno na putu ka dostizanju moderne uprave i evropskih integracija. Predmet rada su Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske. U radu autori razmatraju teorijski značaj odnosa s javnošću s posebnim osvrtom na postupak zakonskog pristupa informacijama u Republici Srpskoj te trenutne organizacione kapacitete komuniciranja s javnostima u organima državne uprave Republike Srpske.
Reference
Braun, D., Godin, P., Moran, V. (2016) Odnosi s javnošću i komunikacija u lokalnoj upravi i javnim službama. Beograd: Klio
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2008) Odnosi s javnošću. Beograd
Lamza-Posavec, V. (1995) Javno mnijenje. Zagreb: Alinea
Skoko, B. (2004) Odnosi s javnošću kao doprinos demokratizaciji i profesionalizaciji javnog komuniciranja. Politička misao, Vol. 41, No 1, str. 92-101
Slavujević, Z. (2009) Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing. Beograd: Grafokard
Tench, R., Yeomans, L. (2009) Exploring Public Relations. London: Pearson Education Limited
Zuber, L. (2012) Politički odnosi s javnošću u Republici Srpskoj. Pale: Filozofski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1611149V
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka