Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 1, str. 213-218
Ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresapopovicr@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Suncokret se u najvećem obimu koristi za proizvodnju ulja i suncokretove sačme. S obzirom da više od 80% vrednosti u preradi suncokreta dolazi od ulja, nivo proizvodnje i cene suncokreta determinisane su tražnjom i cenom suncokretovog ulja (FAO 2010). Uprkos višoj svetskoj ceni suncokretovog ulja u odnosu na druga ulja, tražnja za ovom kulturom raste. Proizvodnja suncokreta u Srbiji značajno je oscilirala u prethodnoj deceniji. Tome su doprineli nepovoljni klimatski uslovi u nekoliko godina, kao i oscilacije u površinama zasejanim ovom kulturom. Prema prosečno ostvarenim prinosima u proizvodnji suncokreta, Srbija zauzima sedmo mesto u svetu. U ovom radu su istraživani ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta primenom ekonomskih kalkulacija na tri anketirana poljoprivredna gazdinstva različitih kapaciteta proizvodnje. Imajući u vidu trend rasta proizvodnje biogoriva, rast prehrambenih potreba i sve veću upotrebu biljnih u odnosu na masti životinjskog porekla, proizvodnja suncokreta predstavlja značajnu šansu za poljoprivredne proizvođače u Srbiji.
Reference
*** (2010) Agribusiness handbook, sunflower crude and refined oils. Rome: FAO, www.fao.org/docrep/012/al375e/al375e.pdf 24. 10. 2010
*** (2010) Food outlook global market analysis. Rome: FAO, www.fao.org/docrep/012/ak349e/ak349e00.pdf 24. 10. 2010
*** (2010) Baza podataka poljoprivrede. Rome: FAO, http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor 28. 10. 2010
*** (2007) Sunflower production. North Dakota State University, www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/rowcrops/a1331intro.pdf 13. 10. 2010
*** (2009) Sunflower triangle: Argentina, Russia, Ukraine, competitive environment, investing opportunities and prospect for 2009-2011. APK Inform, www.agrimarket.info/files/SunflowerTriangle.pdf (citirano: 28. 10. 2010)
*** (2010) Poljoprivreda 2009. Beograd: Republički zavod za statistiku, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2010/PdfE/G20105523.pdf 28. 10. 2010
Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2008) Farm management. New York: McGraw-Hill
Popović, R., Stojšin, V., Stantić, M., Knežević, M., Štavljanin, B. (2010) Ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 179-185
Radić, P. (2010) Cenovnik mašinskih usluga. Novi Sad: Zadružni savez Vojvodine
Republički zavod za statistiku (2010) Baza podataka poljoprivrede. Beograd: RZS, http://webrzs.stat.gov.rs
USDAs Joint Agricultural Weather Facility (2009) Global crop production review. USDA, www.usda.gov/oce/weather/pubs/annual/cropproduction.pdf 29. 10. 2010
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1101213K
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci