Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 179-185
Ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresapopovicr@ef.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR20081: Stvaranje genotipova uljane repice (Brassica napus L.) za ishranu i industrijsku preradu

Sažetak
Proizvodnja uljane repice u Srbiji karakteriše se trendom rasta, što je posledica pozitivnih cenovnih signala sa svetskog tržišta. S obzirom da su istraživanja ekonomskih aspekata proizvodnje uljane repice u ranijem periodu bila usmerena na neporodična poljoprivredna gazdinstva, u ovom radu su usmerena na porodična poljoprivredna gazdinstva sa ravničarskog proizvodnog područja. Dobijeni rezultati su posmatrani u svetlu promena na nivou mikro i makro-ekonomskog okruženja. Rast svetske tražnje za uljaricama, koji proističe iz rasta proizvodnje bio-goriva i rastućih prehrambenih potreba, utiče na trend viših cena koji će se verovatno održati u budućem periodu. Poljoprivrednim proizvođačima u ravničarskom proizvodnom području Srbije se time otvaraju mogućnosti da u većem obimu uključe uljanu repicu u strukturu ratarske proizvodnje.
Reference
Boehlje, M.D., Eidman, V.R. (1984) Farm management. John Wiley and sons
FAO (2009) Economic and social development department, Trade and markets. Rome, Italy, www.fao.org/es/ESC/en/15/120/index.html
FAO (2008) Food Outlook global market analysis - in june. ftp.fao.org/docrep/fao/010,cit. 01.11. 2009
FAO (2009) Food Outlook global market analysis - in june. ftp.fao.org/docrep/fao/010,cit. 01.11. 2009
FAOSTAT (2009) FAO statistical database. faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor
Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2008) Farm management. McGraw-Hill
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Sekulić, R., Mitrović, P. (2006) Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Popović, R. (2007) Profitabilnost poljoprivredne proizvodnje - teorijski pristup. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 17, str. 113-117
Popović, R., Knežević, M., Stojšin, V. (2008) Tržište i ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 20, str. 75-82
Radić, P. (2009) Cenovnik mašinskih usluga u poljoprivredi. Novi Sad: Zadružni savez Vojvodine
Republički zavod za statistiku (2009) Baza podataka poljoprivrede. http://webrzs.stat.gov.rs
Zimmer, Y., Isermeyer, F. (2007) International competitiveness of oil and protein crop production systems. u: International rapeseed congress (XII), Proceedings, March 26-30, Wuhan, 5, str. 368-371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2008)
Tržište i ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji
Popović Rade, i dr.

Ekonomika (2018)
Marža pokrića u proizvodnji silažnog kukuruza
Nastić Lana, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Profitabilnost poljoprivredne proizvodnje - teorijski pristup
Popović Rade

prikaži sve [28]