Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, br. 20, str. 75-82
Tržište i ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Na međunarodnom tržištu postoji rastuća tražnja za biljnim uljima, koja proističe iz rasta prehrambenih potreba i rasta proizvodnje biogoriva. Pad proizvodnje uljanih kultura u 2007. godini u nekim ključnim proizvodnim i izvoznim regionima, doveo je do ekstremnog rasta svetskih cena biljnih ulja. Perspektive budućeg kretanja cena na nivou višem od onog iz 2006. godine otvaraju mogućnosti poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji da u većem obimu uključe ovu kulturu u strukturu ratarske proizvodnje. U radu su istraživani ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice na tri poljoprivredna gazdinstva sa ravničarskog proizvodnog područja. Dobijeni rezultati su posmatrani u svetlu promena na nivou mikro i makroekonomskog okruženja.
Reference
Boehlje, M.D., Eidman, V.R. (1984) Farm management. John Wiley and sons
FAO (2008) Food outlook global market analysis. jun, http://www.fao.org/docrep/010/ai466e/ai466e00.htm
FAO Trade and markets. http://www.fao.org/es/ESC/en/15/120/index.html
Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2008) Farm management. McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Ratar i povrt (2010)
Ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice u Srbiji
Popović Rade, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Profitabilnost poljoprivredne proizvodnje - teorijski pristup
Popović Rade

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Investiranje u hladnjače za voće kao oblik razvojne politike preduzeća
Ivanović Lana, i dr.

prikaži sve [15]