Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1, str. 15-20
Adsorpcija pesticida i dezinfekcija vode aktiviranim ugljeničnim materijalima na bazi vlakana konoplje
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
Ključne reči: aktivni ugalj; otpadna vlakna konoplje; adsorpcija; pesticidi; antimikrobna aktivnost
Sažetak
Variranjem parametara karbonizacije i aktivacije dobijeni su uzorci aktiviranih ugljeničnih materijala na bazi vlakana konoplje, a optimalni parametri dobijanja izabrani su na osnovu efikasnosti uklanjanja pesticida iz vodenih rastvora. Ispitan je uticaj parametara dobijanja, kako na specifičnu površinu aktiviranih vlakana konoplje, merenu dinamičkom metodom, tako i na efikasnost dobijenih uzoraka u adsorpciji pesticida: acetamiprida, dimetoata, karbofurana i atrazina. Koncentracija pesticida u rastvoru određivana je metodom tečne hromatografije u kombinaciji sa tandem masenom spektrometrijom. Kao optimalni parametri za dobijanje efikasnih sorbenata za uklanjanje pesticida odabrani su: temperatura karbonizacije od 1000oC, odnos aktivacioni agens: karbonizovani materijal - 2:1 i temperatura aktivacije od 900oC. Takođe, aktivirana vlakna konoplje impregnisana srebrom pokazuju jako antimikrobno dejstvo na smešu Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Candida albicans, pa se ovi materijali mogu koristiti i za dezinfekciju zagađene vode.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka