Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 37, br. 84, str. 2266-2266
Uticaj načina pripreme na mehaničke karakteristike gipsa
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Stomatološka protetika, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Katedra Proizvodno informacione tehnologije i menadžment, Srbija
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra bolesti zuba i endodoncija, Niš

e-adresamarko.igic@medfak.ni.ac.rs
Ključne reči: gips; pritisna čvrstoća
Sažetak
Uvod: Gips se u stomatologiji široko koristi za izradu radnih modela, kao vezivo u vatrostalnim masama i kao pomoćni materijal u laboratorijskim fazama izrade proteza. Zbog njegove krtosti, postoji stalna potreba za poboljšanjem mehaničkih svojstava. S tim u vezi, u istraživanju smo pošli od pretpostavke da se povećanjem udela praha, prilikom pripreme, gipsa poboljšavaju njegove mehaničke karakteristike. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje značaja promene odnosa praha i tečnosti na mehaničke karakteristike gipsa (pritisnu čvrstoću). Materijal i metode: U istraživanju su korišćene tri vrste gipsa: tip 2, 3 i 4. Za svaki tip gipsa pravljena su po tri uzorka sa različitim odnosom praha i količine vode (n=9). Nakon 24h, uzorci su analizirani na Mašinskom fakultetu u Nišu, na univerzalnoj mašini za testiranje. Rezultati: Najmanje vrednosti pritisne čvrstoće pokazao je gips tipa 2, a veće vrednosti tip 3 i 4, bez obzira na srazmeru praha gipsa i vode. Sa porastom udela praha, povećavala se pritisna čvrstoća uzoraka. Zaključak: U cilju poboljšanja pritisne čvrstoće, može se povećati udeo praha u tečnoj fazi u toku pripreme materijala bez vidljivih promena u njegovoj strukturi.
Reference
*** (2013) ISO 6873:2013: Dentistry: Gypsum products. ISO, www.iso.org > standard
Abdullah, M.A. (2006) Surface detail, compressive strength, and dimensional accuracy of gypsum casts after repeated immersion in hypochlorite solution. Journal of Prosthetic Dentistry, 95(6): 462-468
de Cesero, L., de Oliveira, E.M.N., Burnett, J.L.H., Papaléo, R.M., Mota, E.G. (2017) The addition of silica nanoparticles on the mechanical properties of dental stone. Journal of Prosthetic Dentistry, 118(4): 535-539
Grković, B., Teodosijević, M. (1989) Zubnotehnički materijali. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Murata, H., Hong, G., Li, Y.A., Hamada, T. (2005) Compatibility of tissue conditioners and dental stones: Effect on surface roughness. Journal of Prosthetic Dentistry, 93(3): 274-281
Papadiochos, I., Papadiochou, S., Emmanouil, I. (2017) The historical evolution of dental impression materials. J Hist Dent, 65(2): 79-89
Petković, D.Lj., Krunić, N.S., Kostić, M.M., Petrović, D.M., Radenković, G.M. (2012) Strength testing of the relation between plate dentures and materials for making soft liners. Acta stomatologica Naissi, vol. 28, br. 66, str. 1171-1179
Silva, M.A.B.D., Vitti, R.P., Consani, S., Sinhoreti, M.A.C., Mesquita, M.F., Consani, R.L.X. (2012) Linear dimensional change, compressive strength and detail reproduction in type IV dental stone dried at room temperature and in a microwave oven. Journal of Applied Oral Science, 20(5): 588-593
Stamenković, D., et al. (2003) Stomatološki materijali. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Yap, A.U., Yap, S.H., Teo, J.C., Tay, C.M., Ng, K.L., Thean, H.P. (2003) Microwave drying of high strength dental stone: Effects on dimensional accuracy. Oper Dent, 28(2): 193-199
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/asn2184266I
primljen: 04.09.2021.
revidiran: 19.09.2021.
prihvaćen: 30.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka