Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 24, br. 1, str. 13-24
Biološka produkcija korovske vrste Abutilon theophrasti Medik - različitog geografskog porekla
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitute of Agro-environmental and Forest Biology - CNR, Legnaro, PD, Italy
cVisoka tehnička škola strukovnih studija, Požarevac

e-adresadbozic@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Ključne reči: Abutilon theophrasti Medik.; biološka produkcija; geografsko poreklo; vegetativna produkcija; generativna produkcija
Sažetak
Biološka produkcija 12 populacija korovske vrste Abutilon theophrasti Medik. različitog geografskog porekla, je proučavana u našim agroekološkim uslovima. Semena ovih populacija su sakupljena u fazi fi zičke zrelosti na sledećim lokalitetima: Katalonija-Španija (CAT), Hrvatska (CRO), Grčka (GRE), Mađarska (HUN), Ajova-SAD (IOWA ), Legnaro-Italija (ITA), Minesota-SAD (MIN), Portugal (POR), Srbija (SER), Slovenija (SLO), Arganda-Španija (SPA) i Piza-Italija (TOS). U jesen 2013. godine semena su posejana na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta 'Radmilovac' u gustini od 1 biljke na 0,25 m2. U fazi plodonošenja mereni su brojni vegetativni (visina stabla, dužina korena, broj grana, broj listova, površina listova) i generativni (broj čaura, prečnik čaura, broj kućica u čauri, masa semena po biljci) parametri. Analizom merenih parametara potvrđeno je da se biološka produkcija ispitivanih populacija razlikuje, u zavisnosti od ispitivanog parametra. Kod vegetativnih parametara najizraženije razlike su konstatovane kod površine listova, dok su kod generativnih parametra najizraženije razlike utvrđene za broj čaura i masu semena po biljci.
Reference
Bello, I.A., Owen, M.D. K., Hatterman-Valentp, H.M. (1995) Effect of Shade on Velvetleaf ( Abutilon theophrasti ) Growth, Seed Production, and Dormancy. Weed Technology, 9(3): 452-455
Benvenuti, S., Macchia, M., Stefani, A. (1994) Effects of shade on reproduction and some morphological characteristics oi Abutilon theophrasti Medicos, Datura stramonium L. and Sorghum halepense L. Pers. Weed Research, 34(4): 283-288
Cardina, J., Regnier, E., Sparrow, D. (1995) Velvetleaf ( Abutilon theophrasti ) Competition and Economic Thresholds in Conventional- and No-Tillage Corn ( Zea mays ). Weed Science, 43(1): 81-87
Evetts, L. L., Burnside, O. C. (1973) Early Root and Shoot Development of Nine Plant Species. Weed Science, 21(4): 289-291
Hartzler, R.G. (1996) Velvetleaf ( Abutilon theophrasti ) Population Dynamics Following a Single Year's Seed Rain. Weed Technology, 10(3): 581-586
Lindquist, J.L., Mortensen, D.A., Clay, S.A., Schmenk, R., Kells, J.J., Howatt, K., Westra, P. (1996) Stability of Corn ( Zea mays )-Velvetleaf ( Abutilon theophrasti ) Interference Relationships. Weed Science, 44(2): 309-313
Lindquist, J.L., Mortensen, D.A., Johnson, B.E. (1998) Mechanisms of Corn Tolerance and Velvetleaf Suppressive Ability. Agronomy Journal, 90(6): 787
Onć-Jovanović, E., Božić, D., Vrbničanin, S. (2011) Productivity of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.) depend on its density in corn. Banat's Journal of Biotechnology, II, 42-49
Onć-Jovanović, E. (2014) Kompetitivna interakcija useva kukuruza i korovske vrste Abutilon theophrasti Medik. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Robbins, W.W., Weier, T.E., Stocking, C.R. (1965) Botany: Plant Science. New York: Wiley International, 3rd edition
Sattin, M., Zanin, G., Berti, A. (1992) Case History for Weed Competition/Population Ecology: Velvetleaf ( Abutilon theophrasti ) in Corn ( Zea mays ). Weed Technology, 6(1): 213-219
Stoller, E.W., Wax, L.M., Alm, D.M. (1993) Survey Results on Environmental Issues and Weed Science Research Priorities within the Corn Belt. Weed Technology, 7(3): 763-770
Teasdale, J.R. (1998) Influence of corn (zea mays) population and row spacing on corn and velvetleaf (abutilon theophrasti) yield. Weed Science, 46(4): 447-453
Tremmel, D. C., Bazzaz, F. A. (1993) How Neighbor Canopy Architecture Affects Target Plant Performance. Ecology, 74(7): 2114-2124
Vrbničanin, S., Malidža, G., Stefanović, L., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Marisavljević, D., Radovanov-Jovanović, K., Pavlović, D., Gavrić, M. (2008) Distribucija nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta na području Srbije, I deo: Prostorna distribucija i zastupljenost osam korovskih vrsta. Biljni lekar, vol. 36, br. 5, str. 303-313
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Warwick, S. I., Black, L. D. (1988) The biology of Canadian weeds: 90. Abutilon theophrasti. Canadian Journal of Plant Science, 68(4): 1069-1085
Warwick, S. I., Black, L. D. (1986) Genecological variation in recently established populations of Abutilon theophrasti (velvetleaf). Canadian Journal of Botany, 64(8): 1632-1643
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1501013B
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.

Povezani članci

Acta herbologica (2017)
Abutilon theophrasti Medik.: Lipica teofrastova
Vrbničanin Sava, i dr.

Pesticidi i fitomedicina (2009)
Uporedna analiza anatomske građe dve populacije štira (Amaranthus retroflexus L.)
Vrbničanin Sava, i dr.

Pesticidi i fitomedicina (2006)
Populaciona varijabilnost vrste Polygonum aviculare L.
Vrbničanin Sava, i dr.

prikaži sve [26]