Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 32, br. 1-2, str. 59-66
Kladioničarsko ponašanje mladih u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresakordic_b@yahoo.com
Ključne reči: kladionice; adiktivno ponašanje; mladi; Beograd
Sažetak
Među raznim oblicima popunjavanja slobodnog vremena mladih ljudi u Beogradu klađenje zauzima značajno mesto. To je bio razlog za istraživanje na uzorku od 150 srednjoškolaca (80 mladića i 70 devojaka) uzrasta od 15 do 19 godina. Ispitanici su popunili upitnik od 48 stavki koje jasno i jednostavno opisuju oblike klađenja, te uverenja i osećanja ispitanika i drugih prema klađenju. Rezultati ukazuju da je klađenje značajno prisutna kao vid zabave među mladićima, kao i među devojkama. Neki od mladića, odnosno svaki deseti, ispoljava obrasce zavisnog ponašanja od klađenja u značajnom stepenu. Roditeljski odnos prema klađenju je povezan sa klađenjem njihove dece, sem u slučaju zavisnog ponašanja.
Reference
*** (2009) Strateško-programski okvir SKGO u oblasti zastupanja interesa članstva, međunarodne saradnje i evropskih integracija. u: Stalna konferencija gradova i opština, Beograd, str. 142
Dodes, L.M. (2003) Addiction and psychoanalysis. Canadian J. Psychoanal, 11, str. 123-134
Grijak, Đ. (2004) Nezaposleni i sklonost ka rizičnom ulaganju novca. Teme, vol. 28, br. 3, str. 271-276
Johnson, B. (2003) Psychological addiction, physical addiction, addictive character, and addictive personality disorder: A nosology of addictive disorders. Canadian J. Psychoanal, 11, str. 135-160
Kordić, B., Babić, L. (2009) Uživanje u pornografiji i seksualno ponašanje mladih Beograda. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 31, br. 1-2, str. 5-18
Pavlović, Z., Jakovljević, B. (2008) Učestalost i faktori rizika od upotrebe psihoaktivnih supstancija kod mladih. Vojnosanitetski pregled, vol. 65, br. 6, str. 441-448
Sharpe, L. (2002) A reformulated cognitive-behavioral model of problem gambling. A biopsychosocial perspective. Clinical psychology review, 22(1): 1-25
Stepanović, I. (2007) Svakodnevnica mladih u Srbiji. 1. mar. 2009., www.zamislizivot.org/html/images/rezultati-istrazivanja-instituta.pdf
Vaillant, G.E. (1983) The natural history of alcoholism. Cambridge, MA: Harvard University Press
Vuković, O., Cvetić, T., Zebić, M. (2007) Komorbiditet bolesti zavisnosti i mentalnih poremećaja - konceptualni modeli i terapijske implikacije. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 29, br. 1-2, str. 87-105
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2010.