Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:78
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:68

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 32, br. 3, str. 27-42
Tetovaža i pirsing među srednjoškolcima u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresakordic_b@yahoo.com
Ključne reči: tetovaža; pirsing; srednjoškolci u Beogradu
Sažetak
Beograd predstavlja urbanu sredinu, medijski odlično pokrivenu, koja mladima nudi tetovažu i pirsing kao robu za konzumiranje i kroz uzore u ponašanju. S obzirom da se tetovaža i pirsing najčešće povezuju sa određenim subkulturama, kao i da su mladi skloni da grade socijalni identitet kroz pripadnost tim subkulturama, sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku mladih koji su pohađali treći razred srednje ekonomske škole u Beogradu. Utvrđeno je da više od pola ispitanika prihvata tetovažu i pirsing kao nešto pozitivno, nešto što ima estetsku vrednost i simboličko značenje i rado bi modifikovali svoje telo na taj način.
Reference
Bennet, A. (1999) Subcultures or neo-tribes?: Rethinking the relationship between youth, style and musical taste. Sociology, vol. 33, br. 3, Aug
Grandić, R., Letić, M. (2009) Životni stilovi slobodnog vremena mladih u Srbiji. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 5-6, str. 468-478
Gunter, B.G., Moore, H.A. (1975) Youth, Leisure, and Post-Industrial Society: Implications for the Family. Family Coordinator, 24(2): 199
Joksimović, S., Janjetović, D. (2008) Pojam o sebi i vrednosne orijentacije adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 2, str. 288-305
Klomsten, A.T., Skaalvik, E.M., Espnes, G.A. (2004) Physical self-concept and sports: Do gender differences still exist?. Sex Roles, 50(1/2): 119
Lazarević, D.A., Janjetović, D.D. (2003) Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača: Stabilnost ili promena. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 289-307
Logar-Đurić, S., Broćić, L., Bogosavljević, M. (1999) Životni stilovi mladih Jugoslovena. Psihologija, vol. 32, br. 3-4, str. 169-188
Mihić, V., Dinić, B., Pakaški, M., Obradović, D. (2005) Autostereotipi i heterostereotipi prema studentima novosadskih fakulteta. Sociološki pregled, vol. 39, br. 4, str. 443-460
Popadić, D.B. (1995) Uzrasne i generacijske razlike u preferenciji životnih stilova. Psihološka istraživanja, br. 7, str. 71-87
Simeunović-Patić, B. (2008) Prepoznavanje viktimizacije trgovinom ljudima. Temida, vol. 11, br. 4, str. 69-86
Stanojević, D. (2007) Od potkulture do scene i plemena - postbirmingemski pristupi u analizama odnosa omladine, muzike i stila. Sociologija, vol. 49, br. 3, str. 263-282
Stepanović, I., Videnović, M., Plut, D. (2009) Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena. Sociologija, vol. 51, br. 3, str. 247-261
Thornton, S. (1997) The social logic of subcultural capital. u: Gelder Ken, Sarah Thornton [ur.] The Subcultures Reader, London-New York: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2010.

Povezani članci