Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 31, br. 1-2, str. 5-18
Uživanje u pornografiji i seksualno ponašanje mladih Beograda
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresakordic_b@yahoo.com
Ključne reči: pornografija; seksualnost; mladi; Beograd
Sažetak
Autori istražuju da li postoji povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima koji se nude u medijima i seksualnog ponašanja mladih u Beogradu. Pored ovih osnovnih varijabli takođe se prati uticaj tri agesna socijalizacije: porodice, škole i vršnjaka. Za istraživanje je sastavljen upitnik od 62 ajtema sa petostepenom likertovom skalom. Faktorska analiza je izdvojila 6 faktora. Osnovne varijable su prikazane sa faktorima 'uživanje u pornografskim sadržajima' i 'sklonost promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala', agensi socijalizacije su prikazani kroz faktore 'otvorenost roditelja za seksualne teme', 'otvorenost škole za seksualne teme' i 'sklonost vršnjaka pornografskim sadržajima'. Izdvojen je i faktor 'shvatanje da porno ima negativan uticaj na seksualno ponašanje'. Nalazi pokazuju da postoji tražena povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima i seksualnog ponašanja mladih, dok nije nađena povezanost između faktora koji predstavljaju školu i porodicu kao agense socijalizacije i osnovnih varijabli. Takođe je dobijena povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima i sklonosti vršnja pornografskim sadržajima. Devojke su manje sklone uživanju u pornografskim sadržajima kao i sklonost promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala za razliku od mladića. Urađena je hijerarhijsku klaster analizu uz optimizaciju Wardovog kriterijuma i dobijene su četiri tipične grupe mladih u odnosu na nađene faktore. 9% populacije mladih koja je obuhvaćena istraživanjem ima izraženu sklonost konzumiranju pornografije koja je povezana za sklonošću promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala i njih smo označili kao grupu mladih sa seksualno devijantnim ponašanjem, devijantno u smislu značajnog odstupanja od prosečnog ponašanja u populaciji. 38% čini grupa mladih koja uživa u pornografiji, a isti procenat ima i grupa mladih koji jednostavno ne konzumiraju pornografske sadržaje. 15% otpada na grupu mladih koji su protivnici pornografije iako nalaze delimično uživanje u njoj. Pokazalo se da postoji povezanost između dobijenih klastera i ajtema koji izražavaju određene stavove mladih. Tako se pokazalo da je uživanje u porno povezano sa stavom da uzrasno ranije treba započeti sa seksualnim partnerskim odnosima, kao i da se ne treba vezivati za partnera već ulaziti u avanture i kratkotrajne veze. S obzirom da postoji velika grupa mladih koja ne konzumira porno sadržaje pretpostavljamo da se radi o delu populacije koji teži redovnom seksualnom životu sa stalnim partnerima prema kojima postoje razvijena osećanja ljubavi. Ako se na taj način zadovoljavaju seksualne nagonske potrebe kao i potrebe za ljubavlju onda ta grupa ljudi uglavnom ne pokazuje težnju da zadovoljava seksualne ili neke druge potrebe uživanjem u pornografskim sadržajima. Kod preostalog dela populacije pretpostavljamo da su sa seksualnim potrebama isprepletene i neke druge potrebe, kao one za dominantnošću, agresivnošću i slične. Smatramo da takvi ljudi posežu za pornografijom kao izvorom dodatne stimulacije za zadovoljenje kao seksualnih tako i ostalih potreba koje se prepliću sa seksualnim.
Reference
*** (1986) Attorney general's commission on pornography: Final Report. Washington, DC: US Department of Justice, July, 20530, http://www.porn-report.com/205-questionof-harm.htm
Bandura, A. (1994) Social cognitive theory of mass communication. New Jersey: Erlbaum, 61-90
Bogaert, A.F. (2001) Personality, individual differences, and preferences for the sexual media. Arch Sex Behav, 30(1): 29-53
Johansson, T., Hammaré, N. (2007) Hegemonic Masculinity and Pornography: Young people's attitudes toward and relations to pornography. Journal of Men s Studies, 15(1): 57
Kordić, B. (2007) Stavovi mladih u Beogradu prema pornografiji. Zbornik Fakulteta civilne odbrane, 225-237
Monk-Turner, E. (1999) Sexual violence in pornography: How prevalent is it?. Gender Issues, 17(2): 58
Philaretou, A.G. (2005) Net.SeXXX: Readings on sex, pornography, and the internet. Journal of Sex Research, Vol 42, No 2; 180-181
Trćen, B., Nilsen, T.S., Stigum, H. (2006) Use of pornography in traditional media and on the internet in Norway. Journal of Sex Research, 43(3): 245
Trostle, L.C. (2003) Overrating pornography as a source of sex information for university students: Additional consistent findings. Psychol Rep, 92(1): 143-50
Zillmann, D., Bryant, J. (1982) Pornography, sexual callousness, and the trivialization of rape. J Commun, 32(4): 10-21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka