Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 65, br. 7-8, str. 281-284
Okluzija arterije maksilaris u lečenju neuralgije nervusa trigeminus
aKlinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju
bKlinički centar Niš, Centar za radiologiju
cKlinički centar Niš, Klinika za dečje interne bolesti

e-adresav.novak@yahoo.com
Ključne reči: Trigeminalna neuralgija; Sindromi kompresije nerava; Terapijska embolizacija; Maksilarna arterija; Terapijski ishod
Sažetak
Uvod. Ovaj rad se bavi metodom lečenja jednog broja bolesnika s neuralgijom n. trigeminus koja je dosad svrstavana u idiopatske neuralgije i tretirana konzervativno. Kod ovih bolesnika dokazana je kompresija perifernih grana n. trigeminus vaskularnim elementima a. maxillaris u koštano-ligamentarnom prostoru baze lobanje i lica. Materijal i metode. Ispitivanje je izvedeno na 76 pacijenata koji su imali trigeminal neuralgiju. Kompresija je dokazana na osnovu kliničkog pregleda, angiografskih i elektrofizioloških ispitivanja. Endovaskularna okluzija a. maxillarisa originalna je metoda i izvedena je na izabranim pacijentima. Rezultati. Ovom metodom lečeno je 76 bolesnika. Embolizaciju smo uradili kod 71 bolesnika okluzivnom spiralom, a kod tri gelfoanom. U dva slučaja načinjeno je podvezivanje a. carotis externa. Zaključak. Dobijen je efekat apsolutnog poboljšanja, verifikovanog elektrofiziološkom metodom i subjektivnom procenom bolesnika.
Reference
Adams, F. (1856) On the Coeliac affection: The extant works of Aretaeus. London: The Cappadocian Sydenham Society
Barker, F.G., Jannetta, P.J., Bissonette, D.J., Larkins, M.V., Jho, H.D. (1996) The long-term outcome of microvascular decompression for trigeminal neuralgia. New England journal of medicine, 334(17): 1077-83
Broggi, G., Franzini, A., Lasio, G., Giorgi, C., Servello, D. (1990) Long-term results of percutaneous retrogasserian thermorhizotomy for 'essential' trigeminal neuralgia: Considerations in 1000 consecutive patients. Neurosurgery, 26(5): 783-6; discussion 786-7
de Marko, J.K., i dr. (1993) Trigeminal neuropathy. Neuroimaging Clin North Am, 3 (117):
Fraioli, B., Esposito, V., Guidetti, B., Cruccu, G., Manfredi, M. (1989) Treatment of trigeminal neuralgia by thermocoagulation, glycerolization, and percutaneous compression of the gasserian ganglion and/or retrogasserian rootlets: Long-term results and therapeutic protocol. Neurosurgery, 24(2): 239-45
Harris, W. (1937) The facial neuralgias. London: Oxford University Press
Hollway, T., Brosnan, K. (2005) Trigeminal neuralgia. u: Moore J.A., Newell D.W. [ur.] Functional neurosurgery. Part XI: Neurosurgery, London: Springer Verlag, p. 586-90
Jeon, I., Micić, I., Lee, B., Lee, S., Kim, P., Stojiljković, P. (2010) Simple in situ decompression for idiopathic cubital tunnel syndrome using minimal skin incision. Medicinski pregled, vol. 63, br. 9-10, str. 601-606
Jho, H.D., Lunsford, L.D. (1997) Percutaneous retrogasserian glycerol rhizotomy. Current technique and results. Neurosurgery clinics of North America, 8(1): 63-74
Lovely, T.J., Jannetta, P.J. (1997) Microvascular decompression for trigeminal neuralgia. Surgical technique and long-term results. Neurosurgery clinics of North America, 8(1): 11-29
Maesawa, S., Salame, C., Flickinger, J.C., Pirris, S., Kondziolka, D., Lunsford, L.D. (2001) Clinical outcomes after stereotactic radiosurgery for idiopathic trigeminal neuralgia. Journal of neurosurgery, 94(1): 14-20
Perkin, G.D. (1999) Trigeminal neuralgia. Current Treatment Options in Neurology, 1(5): 458-465
Slettebo, H., Hirschberg, H., Lindegaard, K.F. (1993) Long-term results after percutaneous retrogasserian glycerol rhizotomy in patients with trigeminal neuralgia. Acta neurochirurgica, 122(3-4): 231-5
Toldt, H. (1980) Topografska i sistemska anatomija čovjeka: glava i vrat. Zagreb: Sveučilište
Zakrzewska, J.M., Patsalos, P.N. (1992) Drugs used in the management of trigeminal neuralgia. Oral surgery, oral medicine, and oral pathology, 74(4): 439-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/MPNS1208281N
objavljen u SCIndeksu: 05.09.2012.

Povezani članci

Medicinski podmladak (2018)
Procena efikasnosti radiohirurgije gama nožem u lečenju bolesnika sa trigeminalnom neuralgijom
Filipović Jelena, i dr.

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2009)
Celijakija - da li dovoljno mislimo o njoj?
Marina Đorđe, i dr.

Serb J Anest Inten Therapy (2014)
Trigeminalna neuralgija - dijagnoza i lečenje
Zidverc-Trajković Jasna