Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 2, str. 155-163
Proučavanje fluorescentnih svojstava cijanidina i cijanidin 3-O-(-glukopiranozida
aVisoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje
bDepartment of Food Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
cUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Hemija
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
eDepartment of Food Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia + Centre of Excellence for Integrated Approaches in Chemistry and Biology of Proteins (CipKeBiP), Ljubljana, Slovenia

e-adresavioletachem@gmail.com
Projekat:
Slovenian Research Agency through the P4-0121 Research Programme and the Bilateral Project between the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia BI-RS/12-13-015. V.R. was partly financed by a CEEPUS SI-8402/2010

Ključne reči: antocijanini; antocijanidini; cijanidin; cijanidin 3-glukopiranozid; fluorescentni emisioni spektar; UV-Vis apsorpcioni spektar
Sažetak
U ovom radu ispitivana su apsorpciona i fluorescentna svojstva aglikona bez šećera, cijanidina i uticaj njegove 3-glukozidne supstitucije (do oblika Cy3Glc) na spektralne parametre. Učinjen je pokušaj da se utvrdi korelacija između apsorpcionih i fluorescentnih emisionih spektara. Ekscitacija molekula cijanidina i Cy3Glc vršena je talasnim dužinama iz UV oblasti spektra (210-350 nm, na svakih 10 nm). Poređenje apsorpcionog spektra cijanidina pri pH 5,5 sa apsorpcionim spektrom flavilijum katjona (pH 0,4) pokazuje da u vodenom rastvoru, pri pH 5,5, uglavnom postoji bezbojna forma cijanidina. Emisioni spektri cijanidina proučavani su pri ekcitaciji molekula talasnim dužinama iz UV oblasti spektra, koje su odgovarale talasnim dužinama apsorpcionih maksimuma. U skladu sa UV-Vis apsorpcionim spektrima, najefikasnija ekscitacija molekula cijanidina izmerena je na 220 i 230 nm, gde je molarna apsorptivnost jedinjenja najveća. Druga efikasna ekscitacija molekula cijanidina bila je na 270 i 280 nm. Utvrđeno je da cijanidin ima fuorescentni emisioni spektar sa dve trake, prvu u UV oblasti sa maksimumom na 310 nm i drugu u vidljivoj oblasti sa maksimumom na 615 nm. Poređenje apsorpcionog spektara Cy3Glc pri pH 5,5 sa apsorpcionim spektrom flavilijum katjona (pri pH 0,4) ukazuje na toda Cy3Glc uglavnom postoji u bezbojnom obliku pri ovoj pH vrednosti. U skladu sa UV-Vis apsorpcionim spektrima, najefikasnija ekscitacija molekula Cy3Glc izmerena je na 220 i 230 nm, gde je molarna apsorptivnost jedinjenja najveća. Druga efikasna ekscitacija molekula Cy3Glc bila je pri 300 i 310 nm. Utvrđeno je da Cy3Glc ima fluorescentni emisioni spektar sa maksimumom na 380 nm, ali ne pokazuje fluorescentnu emisiju u vidljivoj oblasti. Ako se uporede fluorescentni emisioni spektri cijanidina i Cy3Glc može se videti da je intenzitet fluorescentne emisije cijanidina značajno veći od intenziteta fluorescentne emisije Cy3Glc. Ovi rezultati ukazuju na uticaj 3-glukozidne supstitucije na C-3 atomu aglikona (do oblika Cy3Glc) na značajano smanjenje intenziteta fluorescentne emisije i gašenje fluorescencije u oblasti talasnih dužina vidljivog dela spektra.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND140203030R
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka