Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 54, br. 1, str. 15-22
Krive ojačavanja za CuZn27a14 leguru
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
Ključne reči: krive ojačavanja; legura CuZn27Al4; kompjuterski program
Sažetak
Krive ojačavanja predstavljaju zakone promene mehaničkih svojstava metala. One daju materijalnu osnovu za sva razmatranja u teoriji obrade metala deformisanjem. Na osnovu krivih ojačavanja mogu se izvesti zaključci o karakteristikama materijala, obzirom na vezu koju daju - funkcionalna zavisnost specifičnog deformacionog otpora K od stepena deformacije (e - linearna deformacija, y/ - kontrakcija preseka, (p - logaritamska deformacija). U ovom radu prikazane su krive ojačavanja za ternarnu leguru na bazi bakra CuZn27Al4, koja svoj praktični značaj ima kao shape memory materijal. Krive ojačavanja prvog, drugog i trećeg reda date su za temperature: 25, 100, 200, 300, 400, 500, 600 i 700 °C u linearnom i stepenom obliku. Krive ojačavanja određene su korišćenjem programa napisanog od strane autora za potrebe određivanja krivih ojačavanja raznovrsnih materijala.
Reference
Arsenović, M. (1995) Journal of Mining and Metallurgy, vol. 31, 2, 199-208
Devedžić, B. (1980) Obrada metala deformisanjem. Gornji Milanovac: Kulturni centar, Prvi deo, str. 139-157
Dimitrov, B. (1997) Teorija prerade metala u plastičnom stanju. Bor: Institut za bakar, str. 49-52
Ghosh, B., Banerjee, M.K., Seal, A.K. (1990) Materials Science and Engineering, vol. 28, 7, 1291
Guilemany, J.M., Gil, F.J. (1991) Journal of Materials Science, 26, 4626
Kostov, A., Arsenović, M., Mitevska, N. (2000) Continuous casting of copper-based shape memory 8mm wire. u: The Second Balkan Conference on Development of Metallurgy in the Balkans at the beginning of 21st Century, October 9-11, Bucharest, Romania, str. 60-63
Oocuka, K., Simidzu, K., i dr. (1990) Splavi s effektom pamjati formi. Moskva: Metallurgija
Schetky, M.L. (1979) Sci Am, 11, 68
Stoiljković, V. (1984) Teorija obrade deformisanjem. Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta
Wayman, C.M. (1980) Journal of Materials, 6, 129
Wu, M.H. (1990) Engineering aspects of shape memory alloys. London-Toronto, itd: Butterworth's, str. 69-89
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zavariv zavar konstrukcije (2004)
Procena otpornosti na smicanje modela navarenih kovačkih alata
Lazić Vukić, i dr.

J Appl Eng Science (2006)
Konstruisanje i tenzometrijsko ispitivanje C-spojnice za železničke šine
Rančić Bojan, i dr.

Min Metal Eng Bor (2018)
Characterization of copper-based shape memory alloy with zinc and aluminum
Kostov Ana, i dr.