Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:142
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:116

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 19, br. 72, str. 4-7
Klinička istraživanja i uzorkovanje u naučno-istraživačkom radu
aKlinički Centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
bInstitut za plućne bolesti, Sremska Kamenica
Sažetak
Istraživanje služi da provjeri postojeće saznanje, da se prošire ili otkriju do tada nepoznata saznanja, sa ciljem da se do saznanja dođe na najefikasniji način. Naučno istraživanje je sistematsko, plansko ispitivanje nekog problema prema određenim metodološkim pravilima. Cilj ovog rada je, da se medicinske sestre i zdravstveni radnici informišu o metodologiji naučno-istraživačkog rada. Prema svrsi istraživanja razlikujemo bazična i primenjena istražiavnja. Bazična istraživanja povećavaju naše znanje o određenom području bez cilja da rezultati budu direktno primenjeni u medicinskoj praksi. S druge strane, primenjena istraživanja imaju direktnu praktičnu vrednost i upotrebljivost. Rezultati kliničkih istraživanja trebali bi biti direktno primenjeni u sprečavanju, otkrivanju ili lečenju bolesti.
Reference
Bošković, S. (2014) Sestrisistvo i babištvo - osnovi profesije. Beograd: Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica
Burton, L. (2007) Survey research: Choice of instrument: Sample. Baltimore: Johns Hopkins University-Bloomberg School of Public Health
Chan, Y.H. (2003) Randmised control trials: Sample size, the magic number. Singapore Med J, 44 (4): 172-74
Concato, J., Shah, N., Horwitz, R.I. (2000) Randomized, Controlled Trials, Observational Studies, and the Hierarchy of Research Designs. New England Journal of Medicine, 342(25): 1887-1892
Eldridge, S. (2005) Sample size in cluster randomized trials. London: Barts and the London School of Medicine and Dentistry
Gauch, H.G. (2002) Scientific method in practice. New York: Cambridge University Press
Lapčević, M., Žigić, D., Ivanković, D. (2002) Metodologija naučnog istraživanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD
Marušić, M., ur. (2004) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada
Mihailović, D. (2004) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Napredak
Miot, H.A. (2011) Sample size in clinical trials. J Vasc Bras, 10 (4): 275-78
Preventive Services Task Force (2002) Guide to clinical preventive services: Report of the U.S. preventive services task force. McLean, Va: International Medical, 3rd ed
Ristanović, D., Dačić, M. (1999) Osnovi metodologije naučnoistraživačkog rad u medicini. Beograd: Velarta
Sica, G.T. (2006) Bias in Research Studies 1. Radiology, 238(3): 780-789
Vuković, M., Živković, Ž.Ž. (2005) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Beograd: Grafožig
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/sestRec1572004P
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.