Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 37, br. 84, str. 2325-2325
Antropometrijski parametri i estetika u izradi fiksnih stomatoloških nadoknada - 1. deo
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Stomatološka protetika
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Stomatološka protetika + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
dDom zdravlja Niš, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Niš

e-adresadr.gligorijevicnikola@gmail.com
Sažetak
Uvod: Savremene stomatološke procedure, a posebno one u stomatološkoj protetici, vraćaju funkcionalni kapacitet orofacijalnom sistemu i poboljšavaju izgled pacijenta. Savremeni koncept estetske stomatologije je što prirodniji izgled zuba, a uspeh terapije usko je povezan sa poštovanjem antropometrijskih parametara i korektnog odnosa tvrdih i mekih oralnih tkiva. Orofacijalne elemente ne treba posmatrati odvojeno od kompozicije lica jer sa njim čine neodvojivu celinu. Cilj rada bio je analiza parametara orofacijalnog sistema koji utiču na estetiku fiksnih protetičkih nadoknada na osnovu literaturnih podataka i kliničkog iskustva. Zaključak: Lepota osmeha određena je oblikom, bojom i proporcijama gornjih prednjih zuba. Na sklad u kreiranju osmeha bitno ne utiču pojedinačne numeričke vrednosti širine i dužine zuba, već njihov međusobni odnos. Lep osmeh podrazumeva konvergenciju dužinskih osa prednjih zuba u odnosu na središnju liniju zubnog luka, koja progredira od centralnog sekutića do očnjaka. Pored ovih kriterijuma treba uzeti u obzir i vidljivost sekutića, središnju liniju lica i zubnog luka, interdentalne tačke i kontakte, incizalne slobodne prostore kao i boju zuba kako bi se postigli maksimalni estetski efekti.
Reference
Chetan, P., Tandon, P., Singh, G.K., Nagar, A., Prasad, V., Chugh, V.K. (2013) Dynamics of a smile in different age groups. Angle Orthodontist, 83(1): 90-96
Frush, J.P., Fisher, R.D. (1956) How dentogenic restorations interpret the sex factor. Journal of Prosthetic Dentistry, 6: 441
Gurel, G. (2009) Znanje i vještina u izradi estetskih keramičkih ljuski. Chicago: Quinntessence Publishing, 83-85
Levin, E.I. (1978) Dental esthetics and the golden proportion. Journal of Prosthetic Dentistry, 40(3): 244-252
Magne, P., Gallucci, G.O., Belser, U.C. (2003) Anatomic crown width/length ratios of unworn and worn maxillary teeth in white subjects. Journal of Prosthetic Dentistry, 89(5): 453-461
Mamidi, D., Vasa, A., Sahana, S., Done, V., Pavanilakshmi, S. (2020) The assessment of golden proportion in primary dentition. Contemp Clin Dent, 11(1): 34-38
Miller, E.L., Bodden, W., Jamison, H.C. (1979) A study of the relationship of the dental midline to the facial median line. Journal of Prosthetic Dentistry, 41(6): 657-660
Moskowitz, M., Nayyar, A. (1995) Determinants of dental esthetics: A rational for smile analysis and treatment. Compend Contin Educ Dent, 16: 1164-86
Obradović-Đuričić, K., Kostić, L., Martinović, Ž. (2005) Gingival and dental parameters in evaluation of esthetic characteristics of fixed restorations. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 133, br. 3-4, str. 180-187
Paravina, R.D. (2009) Performance assessment of dental shade guides. Journal of Dentistry, 37: e15-e20
Ristić, I., Paravina, R. (2009) Instrumenti za određivanje boje. Acta stomatologica Naissi, vol. 25, br. 60, str. 925-932
Sterrett, J.D., Oliver, T., Robinson, F., Fortson, W., Knaak, B., Russell, C.M. (1999) Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. Journal of Clinical Periodontology, 26(3): 153-157
Williams, J.L. (1911) Esthetics and anatomical basis of dental prothesis. Dent Cosmos, 53: 11-16
Zlatarić, K., Aurer, D., Meštrović, A., Ćelić, R., Pandurić, V. (2013) Osnove estetike u dentalnoj medicini. Zagreb: Hrvatska komora dentalne medicine, 2-56
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/asn2184325G
primljen: 04.09.2021.
revidiran: 19.09.2021.
prihvaćen: 30.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka