Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 1-2, str. 43-48
Elektromagnetoterapija u lečenju preloma radiusa na tipičnom mestu
aKlinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za rehabilitaciju 'Dr M. Zotović'

e-adresamatejicn@gmail.com
Sažetak
Uvod. Prelom radiusa na tipičnom mestu - fracturaradiilocotypico, jedan je od najčešćih preloma (više od 10% svih preloma). Najčešće se dešava pri padu na dlan šake. Događa se u svim životnim dobima. Cilj. Ispitati efikasnost primene elektromagnetoterapije u lečenju pacijenata sa prelomom radiusa na tipičnom mestu u cilju smanjenja bola, otoka i povećanja pokretljivosti povređenog zgloba i smanjenja mogućnosti nastanka komplikacija. Materijal i metod. Studija obuhvata 100 pacijenata sa prelomom radiusa na tipičnom mestu od kojih je 55 žena i 45 muškaraca, starosti od 20 do 70 godina. Istraživanjem su obuhvaćeni pacijenti kod kojih je trauma kostiju lečena konzervativno gipsanom imobilizacijom a neposredno nakon ortopedskog tretmana pacijenti su tretirani niskofrekventnim impulsnim električnim magnetnim poljem, koje proizvodi aparat MAGNEMED MT - 91. Rezultati. Bol u ručnom zglobu posle fizijatrijskog lečenja izometrijskim statičkim kontrakcijama i nakon primene elektromagnetne terapije je statistički značajno intenzivniji u kontrolnoj grupi. Otoci u ručnom zglobu su se znatno smanjili kod ispitanika tretiranih elektromagnetnim poljem. Kod svih pacijenata, nakon primenjenih 20 terapija elektromagnetnim poljem postignuto je značajno povećanje mišićne snage fleksora, kao i mišićne snage ekstenzora. Elektromagnetoterapija je značajna u prevenciji kompleksnog regionalnog bolnog sindroma.
Reference
Banović, M.D. (1990) Povrede u sportu. Beograd: Medicinska knjiga, p. 279-293
Baščarević, Lj. (1994) Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistema. Priština: Panorama
Cash, J.E. (1976) A Textbook of Medical Conditions for Physiotherapists. London: Faber I Faber Limited
Conić, S., Delibašić, P. (1996) Fizikalna medicina. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Domijan, Z., i dr. (1993) Fizikalna medicina. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Medicinski fakultet
Ivanović, D., Vučić, V. (1960) Fizika II, Elektromagnetizam i optika. Beograd: Naučna knjiga
Kanat, E., Alp, A., Yurtkuran, M. (2013) Magnetotherapy in hand osteoarthritis: A pilot trial. Complementary Therapies in Medicine, 21(6): 603-608
Kort, J., Ito, H., Basset, C.A.L. (1980) Effects of Low Pulsing Electromagnetic fields on peripheral nerve regeneration. J Bone JtSugOrthop Trans, 4: 238
Lesić, I., Zotović, M., Sedmakov, B.J., Tomić, B., Milićević, Lj., Mirić, P. (1964) Fizikalna medicina i rehabilitacija u lečenju povreda i njihovih posledica. Beograd: VMA
Morris, H. (1946) Medical Electricity. London: J & A. Churchill Ltd
Petronijević, V. (2001) Kombinovana primena lasera male snage i impulsnog magnetnog polja u lečenju osteoartritisa kolena. Niš: Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, magistarski rad
Ranđelović, V., Lazović, M. (1999) Biološki efekti magnetnog polja. Acta Fac. Med. Naiss, 16(4): 209-216
Ristanović, D. (1996) Osnovi fizikalne medicine. Beograd: Nauka
Sharrard, W.J. (1991) A double blind trial of pulsed electromagnetic field for delayed union of tibial fractures. J Bone Joint Surg., 73(2): 352-4
Shiryaev, O. Yu., Rogozina, M. A., Dilina, A. M., Kharkina, D. N. (2010) Transcranial Magnetotherapy of Non-Psychotic Anxiety Disorders in Psychiatric Practice. Neuroscience and Behavioral Physiology, 40(5): 537-539
Stojanović, G. (1994) Primena impulsnog magnetnog polja u rehabilitaciji traumatizovanih osoba. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, magistarski rad
Turan, Y., Bayraktar, K., Kahvecioglu, F., Tastaban, E., Aydin, E., Kurt, O.I., Berkit, I.K. (2014) Is magnetotherapy applied to bilateral hips effective in Ankylosing spondylitis patients? A randomized, double-blind, controlled study. Rheumatology International, 34(3): 357-365
Zelić, O., Isakov, B. (1995) Fizikalna medicina. Beograd: GIP Kultura