Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 66, br. 1, str. 32-37
Nano-morfologija Laimaphelenchus belgradiensis (Nematoda: Aphelenchoididae) i ključ za vrste roda Laimaphelenchus
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-adresaviooro@yahoo.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)

Ključne reči: Laimaphelenchus belgradiensis; nano-morfologija; tuberkule; prstolika proširenja
Sažetak
Laimaphelenchus vrste su veoma sitne nematode, tako da se neki delovi njihovog tela mere nanometrima. Morfologija bazirana na anatomskim karakteristikama i merenjima pomoću optičkog mikroskopa je u prošlosti bila jedini način identifikacije i klasifikacije ovih organizama. U današnje vreme ovaj pristup je dopunjen nano-morfologijom uz pomoć scanning elektronske mikroskopije, kada se otkrivaju nepoznati morfološki detalji koji olakšavaju rad taksonomima. Nova vrsta roda Laimaphelenchus je skoro opisana. Laimaphelenchus belgradiensis je otkriven na crnom boru sa simptomima sličnim onima koje izaziva Bursaphelenchus xylophilus. Iako obe vrste pripadaju istoj familiji i slične su u morfološkom pogledu, ženke obe vrste poseduju vulvalni poklopac, i spikuli mužjaka su slični, one poseduju i značajne razlike. Osnovna morfološka karakteristika koja ih razlikuje je prisustvo pomoćnih organa na repu - tuberkula sa prstolikim proširenjima vidljivih samo uz pomoć scanning elektronskog mikroskopa. Uloga ovih tvorevina je u radu objašnjena i ključ za vrste je dat u ovom radu.
Reference
Asghari, R., Pourjam, E., Heydari, R., Zhao, Z.Q. (2012) Laimaphelenchus persicus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) from Iran. Zootaxa, 3325: 59-67
Bajaj, H.K., Walia, K.K. (2000) A new species of Laimaphelenchus Fuchs, 1937 (Nematoda: Aphelenchina) from Kalesar forest, Haryana, India. Indian Journal of Nematology, 30: 88-90
Baujard, P. (1981) Revue taxonomic du genre Laimaphelenchus Fuchs, 1937 et description de Laimaphelenchus pini n. sp. Revue de Nématologie, 4: 75-92
Doucet, M.E. (1992) A new species of the genus Laimaphelenchus Fuchs, 1937 (Nemata: Aphelenchina). Fundamental and Applied Nematology, 15: 1-6
Elmiligy, I., Geraert, E. (1972) Laimaphelenchus deconincki n. sp. (Nematoda: Tylenchida). Biologisch Jaarboek, 39: 145-149
EPPO (2013) PM 7/4 (3) Bursaphelenchus xylophilus. EPPO Bulletin, 43(1): 105-118
Hooper, D.J., Clark, S.A. (1980) Scanning electron micrographs of the head region of some species of Aphelenchoidea (Aphelenchina: Nematoda). Nematologica, 47-56; 26
Hooper, D.J. (1986) Handling, fixing, staining and mounting nematodes. u: Southey J.F. [ur.] Laboratory methods for work with plant and soil nematodes, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, str. 59-81
Massey, C.L. (1974) Biology and taxonomy of nematode parasites and associates of bark beetles in the United States. Washington D.C: US Department of Agriculture
Negi, S., Kalia, D.C., Walia, K.K., Bajaj, H.K. (2009) New Species of Aphelenchoides Fischer and Laimaphelenchus Fuchs (Nematoda: Aphelenchida) from pine twigs, Himachal Pradesh, India. Indian Journal of Nematology, 39: 192-197
Oro, V. (2015) Description of Laimaphelenchus belgradiensis sp. nov. (Nematoda: Aphelenchoididae) and its phylogenetic and systematic position within Aphelenchoidoidea. European Journal of Plant Pathology, 142(1): 13-23
Peneva, V., Chipev, N. (1999) Laimaphelenchus helicosoma (Maslen, 1979) n. comb. (Nematoda: Aphelenchida) from the Livingston Island (the Antarctic). u: Bulgarian Antarctic Research: Life Science, 2: 57-61
Shepherd, A.M., Clark, S.A. (1984) Preparation of nematodes for electron microscopy. u: [ur.] Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes, London, UK: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, pp. 121-131
Swart, A. (1997) Description of Laimaphelenchus patulus sp. n. (Nematoda: Aphelenchoididae) from Pinus pinaster Ait. African Plant Protection, 3: 23-28
Zhao, Z.Q., Davies, K.A., Riley, I.T., Nobbs, J.M. (2006) Laimaphelenchus australis sp. nov. (Nematoda: Aphelenchina) from exotic pines, Pinus radiata and P. pinaster in Australia. Zootaxa, 1248: 35-44
Zhao, Z.Q., Davies, K.A., Riley, I.T., Nobbs, J.M. (2006) Laimaphelenchus preissii sp. nov. (Nematoda: Aphelenchina) from native pine Callitris preissii in South Australia. Transactions of the Royal Society of South Australia, 130: 10-16
Zhao, Z.Q., Davies, K.A., Riley, I.T., Nobbs, J.M. (2007) Laimaphelenchus heidelbergi sp. nov. (Nematoda: Aphelenchina) from Victoria. Transactions of the Royal Society of South Australia, 131: 182-191
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasbilj1501032O
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.