Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 1, str. 43-49
Uticaj višestepenog dovođenja vazduha po visini ložišta na procese u energetskom parnom kotlu TE Kostolac B
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresagstupar@mas.bg.ac.rs
Ključne reči: energetski parni kotao; primarne mere; sistem proračuna; efikasnost
Sažetak
U cilju dostizanja propisanih normi koncentracije azotnih oksida za velika ložišta na ugalj od 200 mg/Nm3 (u suvim gasovima na 6% O2) u termoelektrani Kostolac B, 2015. godine, primenjena je primarna mera višestepenog dovođenja vazduha po visini ložišta. U radu je prikazana analiza efekata modernizacije na rad parnog kotla u celini, proračunskim sprezanjem diferencijalnih matematičkih modela procesa sagorevanja čestica ugljenog praha, strujanja i zračenja produkata sagorevanja, kao i formiranja azotnih oksida sa integralnim termičkim i aerodinamičkim proračunskim procedurama. Ovakav proračunski sistem omogućava pouzdano predviđanje radnih karakteristika energetskih parnih kotlova i u uslovima neprojektnog - podstehiometrijskog sagorevanja. Primenom ovakvog pristupa kvalitet rada samog kotla moguće je proceniti sa aspekta efektivnog, efikasnog, sigurnog i ekološki prihvatljivog načina rada. Na osnovu navedenog izvršeni su proračuni parnog kotla bloka 1 TE Kostolac B za postojeći i reorganizovani sistem sagorevanja. U radu je prikazan uticaj većeg broja parametara na rad parnog kotla sa izvedenim konceptom primarnih mera.
Reference
*** (2010) Directive 2010/75/EU European Union -limit of emissions of harmful substances into the air from large furence
Heinsohn, R.G., Kabel, R.L. (1999) Sources and control of air pollution. New Jersey: Prentice-Hall
Hill, S.C., Douglas, S.L. (2000) Modeling of nitrogen oxides formation and destruction in combustion systems. Progress in Energy and Combustion Science, 26(4-6), 417-458
Makovicka, J. (2008) Mathematical model of pulverized coal combustion. Prag: Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineerin
Stupar, G., Tucaković, D., Živanović, T., Belošević, S. (2015) Assessing the impact of primary measures for NOx reduction on the thermal power plant steam boiler. Applied Thermal Engineering, Vol. 78, p. 397-409, IF(2014)=2.624
Tobin, R., Moyeda, D., Zhou, W., Payne, R. (2005) Application of layered control technologies to significantly reduce NOx emissions from coal-fired boilers. u: GE Energy, 2nd U.S. - China NOx Workshop Dalian, China
Živanović, T., Tucaković, D., Brkić, Lj., Stupar, G. (2015) Kontrolni CFD proračuni Siemens-ovog rešenja redukcije NOx primarnim merama. Beograd: Elektroprivreda Srbije - Ogranak TE-KO Kostolac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika2101043S
primljen: 16.09.2020.
prihvaćen: 25.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka