Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 1, str. 27-44
Sistemi planiranja lokalnog razvoja - efekti i trendovi
Nacionalna akademija za javnu upravu, Beograd

e-adresaigor.vukonjanski@napa.gov
Ključne reči: lokalno planiranje; sistemi planiranja; efikasnost planiranja; trendovi planiranja
Sažetak
S obzirom na krupan ekonomski i politički značaj lokalnih društvenih zajednica (tj. lokalnih samoupravaopština i gradova), njihovom radu i razvoju se svaka država oduvek s naročitom pažnjom bavila. U tome istaknuto mesto s razlogom zauzima lokalni razvoj, u kome njegovo planiranje ima najdelikatniju i vodeću ulogu. Međutim, ubrzavanje demokratizacije društva u poslednjim decenijama, izazvano progresivnim širenjem nauke i tehnologije sa pratećim rastom obrazovanosti najvećeg broja ljudi, nije ozbiljnije naučno obrađivano, pa je zbog toga sadašnja razvijenost teorije planiranja lokalnog razvoja pretežno nezadovoljavajuća. To se naročito odnosi na neuređenost oblasti sistema planiranja lokalnog razvoja, kao osnovnog faktora u tome, koji koči lokalni razvoj u čitavom sadašnjem svetskom planiranju. Upravo iz tih razloga, za predmet ovog rada je odabrano izučavanje sistema lokalnog planiranja u svetu, sa ciljem da se time doprinese obogaćivanju te teorije i podizanju nivoa efikasnosti te vrste planiranja.
Reference
Basan, M. (2001) Za obnovu urbane sociologije - jedanaest teza. Sociologija, vol. 43, br. 4, str. 345-352
Bjelić, M. (2010) Lokalna samouprava u Republici Srbiji - stanje, uređivanje i potrebe reforme. Beograd: Beogradska poslovna škola
Bojović, J. (2012) Lokalni ekonomski razvoj u Srbiji. Beograd: NALED
Brzaković, M., Jovanović, V., Radanov, P. (2014) Inovacioni pristup efikasnijem razvoju gradova. u: Međunarodna naučna konferencija Inovacije u funkciji privrede, Beograd: MEF, 26.06
Dujmović, J. (2004) Programski jezici i metode programiranja. Beograd: Akademska misao
Frank, D. (2011) City development strategy: A Conceptual framework. Washington, DC: World Bank, Discussion Paper No 1
Hamdouch, A., Nyseth, T., Demaziere, Ch., Forde, A., Serrano, J., Aarsæth, N. (2016) Creative Approaches to Planning and local development. Abington: Routlege
Hamel, G. (2009) Budućnost menadžmenta. Novi Sad: Asee box
Hanson, R. (2017) Planning Politics and the Public Interest. Comell University Press, June
Hirt, S., Stanilov, K. (2009) Revisiting urban planning in the transitional countries. available from http://www.unhabitat.org/grhs/2009
Jakić, B., Brzaković, M., Radanov, P. (2014) Kompetentnost planera razvoja gradova. u: Međunarodna naučna konferencija Inovacije u funkciji privrede, Beograd: MEF, 26.06
Jovanović, P., Obradović, V., Petrović, D., Mihić, M. (2007) Metode i tehnike projektnog menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Jovanović, V., Karavidić, S., Radanov, P. (2014) Komparacija metoda planiranja razvoja gradova. u: Međunarodna naučna konferencija (prva) Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja, jun, MEF, Beograd, Beograd: MEF, 26.06
Mersal, A. (2016) Sustainable Urban futures. Procedia Environmental Sciences
Radovanović, T., Radovanović, M. (2016) Integralni lokalni razvoj. Pančevo: Vertik
Radovanović, T. (2019) Planiranje lokalnog razvoja. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu
Radovanović, T., Đurović, Đ., Odalović, T. (2018) Lokalni razvoj. Beograd: Beogradska poslovna škola
Rasoolimanesh, S.M., Badarulzaman, N., Jaafar, M. (2016) City development strategy: Theoretical background, themes, and building blocks. International Journal of Urban Science, 20(2), 285-297
UN-Habitat (2009) Planning Sustainable cities. New York
Vukonjanski, I. (2011) Novi javni menadžment i ljudski resursi u jedinicama lokalne samouprave Republike Srbije. Beograd: Radnička štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2001027V
primljen: 01.02.2019.
prihvaćen: 01.04.2019.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka