Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:57
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 167-175
Bodrijarov koncept simulacije u eri masovne kulture
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: promena; simulacija; simulakrum; hiperrealnost; Marks; Dirkejm; potrošačko društvo; znakovi; original
Sažetak
Žan Bodrijar, veliki teoretičar kulture i medija, smatra se jednim od pionira postmodernog pravca u društvenim naukama. Otkrio je da masovni mediji kreiraju tražnju i ovladavaju predmetima i, na kraju, od savremenog društva stvaraju moćno potrošačko društvo. Mediji su iz temelja poljuljali postmodernu kulturu dajući novi pravac realosti. U postmodernom društvu se odnos između simulakruma i onog stvarnog podvrgao temeljnoj promeni. Koncept istinske kopije je nestao, dok stvarnost čine modeli i simulakrum. U postmoderim medijima i potrošačkom društvu, sve je postalo predstava, znak, spektakl, transestetsko, transpolitičko i transseksualno. U ovom radu će se vršiti istraživanje Bodrijarovog razmatranja sledeća tri koncepta: a) postmoderno društvo je društvo komunikacije uspostavljeno putem masovnih medija; b) postmoderno društvo je potrošačko društvo i v) kultura postmodernog društva je bazirana na simulaciji ili simulakrumu ili hiperrealnosti. Pod velikim uticajem Sosura, Dirkejma i Frojda, Bodrijar je počeo kao Marksov sociolog, da bi kasnije analizirao Marksovu teoriju kapitalističke proizvodnje i eksploatacije sa stanovišta strukturalističko-funkcionalističke teorije proizvodnje i cirkulacije znakova.
Reference
Baudrillard, J. (1983) Simulations. New York: Semiotex
Baudrillard, J. (1988) Selected Writings. Stanford: Stanford University Press
Baudrillard, J. (1995) The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: University of Indiana Press, Transl. P. Patton
Baudrillard, J. (1998) The Consumer Society: Myths and Structures. Nothingam: Nothingam Trent University, Ed. Mike Featherstone
Baudrillard, J. (1981) For a Critique of the Political Economy of Sign. St. Louis: Telos Press, Transl. C. Levy
Kellner, D. (1989) Jean Baudrillard from Marxist to Postmodern and Beyond. Stanford: Stanford University Press
Niall, L. (2016) Dictionary of Postmodernism. Oxford-Malden: Wiley Blackwell, Seam Lucy-Stevenson
Rosenau, P.M. (1992) Postmodernism and the social sciences: Insights, inroads and intrusions. Princeton: Princeton University Press
Slović, S.Ž. (2019) Fukoov koncept odnosa između znanja i moći. Baština, br. 47, str. 199-206
Slović, S.Ž. (2019) Liotarovo postmoderno stanje. Baština, br. 48, str. 141-151
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949167S
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2019)
Liotarovo postmoderno stanje
Slović Srđan Ž.

Sociologija (1998)
Postmodernizam, antropologija i zdrav razum
Bošković Aleksandar

Baština (2019)
Fukoov koncept odnosa između znanja i moći
Slović Srđan Ž.

prikaži sve [8]