Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 147-155
Projekti večnog mira u kasnom srednjem veku
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za srpsku kulturu, Leposavić) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200020)

Ključne reči: večni mir; rat; crkva; deržava; međunarodno pravo; apsolutna monarhija
Sažetak
Projekti o uspostavljanju večnog mira u kasnom srednjem veku su u početku bili obeleženi crkvenim pogledom na svet. Hrišćanska crkva je bila subjekt rata i mira i nije pravila razliku među nacijama. Imala je univerzalne pretenzije. Ovakvo dogmatsko shvatanje će biti napušteno pojavom nacionalnih država, kada država postaje subjekt rata i mira. Tada se javlja podela među nacijama i mogućnost njihovog međusobnog priznanja. Na taj način se odnosi među državama počinju međunarodnopravno regulisati. Njegov osnovni princip postaje suverena jednakost država. Ovo je moglo da se desi nakon završetka verskih ratova, što je vrhunilo Vestfalskim mirom. Počev od Pjera Diboa, Podjebrada, Pena, Vojvode od Silija preko Hobsa, Grocijusa i Pufendorfa, moći će da se utvrdi kako su promene u društvu, političkim sistemima i načinu proizvodnje uticali na razvoj ljudskih ideja o večnom miru.
Reference
*** (2016) Perpetual Peace: A Philophical Essay by Immanuel Kant. London: George Allen, Mary Campbell Smith (trans.), e-book
Fraser, H.S. (1926) A Sketch of the History of International Arbitration. Cornell Review, 179-208
Janković, B. (1981) Međunarodno javno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Slović, S. (2019) Peace and War: Eternal Companions of International Relations. Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Slović, S. (2018) Hobsova teorija čoveka, društva, države, religije i međunarodnih odnosa - studija slučaja Kosova i Metohije. u: Tančić Dragan, Ahmetagić Jasmina, Elezović Dalibor [ur.] Zbornik radova, Priština-Leposavić-Kosovska Mitrovica: Institut za srpsku kulturu, str. 197-210
Slović, S. (2019) Koncept međunarodnog prava u realističkim teorijama međunarodnih odnosa. u: Mirović Dejan [ur.] Zbornik radova, Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici, tom 1, str. 391-408
Terminski, B. (2010) The Evolution of the Concept of Perpetual Peace in the History of Political-Legal Thought. Revista escuela de historia, vol. 6, 1, 277-291
Vujadinović-Milinković, D. (1996) Političke i pravne teorije. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29115
primljen: 29.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka