Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
2018, br. 44, str. 435-447
Rat za špansko nasleđe i Utrehtski mir
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: špansko nasleđe; Habzburgovci; Luj XIV; Engleska; ravnoteža snaga; rat
Sažetak
Rat za špansko nasleđe i događaji koji su mu prethodili vrhunili su Utrehtskim mirom iz 1713. godine. Ovi događaji su redizajnirali političku mapu Evrope i označili su kraj univerzalne monarhije. Francuska više nije bila okružena španskim Habzburgovcima, ali je kao vodeća sila toga vremena na čelu sa Kraljem sunca (Luj XIV) bila suočena sa velikim koalicijama protiv sebe. Cilj tih koalicija bio je sprečavanje stvaranje države hegemona. Versaj i Beč će uspostaviti ravnotežu koja će trajati sve do rata za austrijsko nasleđe, a Engleska će postati prva pomorska sila na svetu. Ovim ratom je polako počelo da se inauguriše i novo međunarodno pravo, pa su sva nacionalna zakonodavstva trebala da prate razvoj međunarodnog prava. Uporedo sa promenom političkih odnosa u Evropi menjale su se i pravne norme. Rat (koji je predmet našeg interesovanja) bio je veoma složen, jer je uključivao više dinastija i geopolitičke interese među njima, pa su ga rešili diplomate i pravnici a ne generali.
Reference
Clark, G. (1954) The Character of the Nine Years War, 1688-97. Cambridge Historical Journal, 11(02): 168-182
Doyle, W. (1992) The old European order 1660-1800. Oxford: Oxford University Press
Godding, P. (1991) Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle. Bruxelles: Palais des Académie
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija. Beograd: Club plus
Lesaffer, R. (2006) Defensive Warfare, Prevention and Hegemony. The Justifications for the Franco-Spanish War of 1635 (Part I). IIKLJ Working paper
Louis, A. (1950) Louis XIV et l'Europe: l'Evolution de l'humanité collective. Paris: Albin Michel, LXIV
Rule, J.C., ur. (1969) Louis XIV and the craft of kingship. Ohio state
Scoville, W. (1960) The persecution of hugenots and the French economic development 1680-1720. Los Angeles
Stradling, R. (1981) Europe and the decline of Spain: A study of the Spanish system 1580-1720. London: Allen and Unvin
Westergaard, W. (1947) The first triple alliance. New Haven
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1844435S
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci