Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 139-153
Posledice finansijskih kriza - uporednopravna analiza
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresarsovilj@idn.org.rs, szlatanovic@idn.org.rs
Sažetak
Sa svakom novom finansijskom krizom aktuelizuje se pitanje regulisanja i delotvornosti predloženih mera i rešenja u cilju suzbijanja krize. U radu autor se služi uporednopravnim i istorijskopravnim metodom, analizirajući posledice finansijskih kriza na tržište kapitala, kao i na tržište u celini. U uvodnom delu objašnjava se nastanak berzanskog kraha, navodeći brojne činioce koji mogu dovesti do kraha berze i sloma finansijskog tržišta. U drugom delu dat je prikaz najznačajnijih berzanskih krahova u istoriji, sa posebnim osvrtom na posledice koje su proizveli ti krahovi. U poslednjem delu ukratko se ukazuje na poslovanje Beogradske berze, kao i na osobenosti domaćeg finansijskog tržišta. U zaključku se ističe značaj berzi u savremenim uslovima poslovanja, s ciljem sprečavanja kriza, i/ili ublažavanja postojećih kriza.
Reference
Anderson, R., Fox, I., Twomey, D. (1987) Business Law. Cincinaty: South Western Publishing co
Dugalić, V., Štimac, M. (2011) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Đulić, K. Korporativno upravljanje u krizi. http://www.ekof.bg.ac.rs, 30.11.2016, 2
Frehen, R.G.P., Goetzmann, W., Rouwenhorst, K. (2009) New Evidence on the First Financial Bubble. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Janjušević, J. Globalna finansijska kriza. 10, http://www.fps.unimediteran.net, 05.12.2016
Lakić, S. Monetarno upravljanje i kontrola u uslovima neizvjesnosti i krize. 4, http://www. mnje.com, 30.11.2016
Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, 2, 467
Praščević, A. (2009) Velika ekonomska depresija (1929) i globalna ekonomska recesija (2008) - uticaj na promenu makroekonomske paradigme. u: Kriza i globalizacija, Beograd: Institut društvenih nauka-Centar za ekonomska istraživanja, 124
Praščević, A. (2011) Monetarna politika i ekonomske recesije - ciljevi, instrumenti i efekti. Ekonomske teme, 2, 154
Sovilj, R. (2016) Pravni režim ograničenja rizika u poslovanju trgovaca hartijama od vrednosti. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija, 37
Vučković, S. (2009) Zašto nastaju špekulativni baloni?. Ekonomske teme, vol. 47, br. 2, str. 215-227
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.