Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, br. 2, str. 83-97
Paradigma održivosti u konceptu ljudskog razvoja
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru
bBelgrade Chamber of Commerce, Belgrade
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresaljajics@gmail.com
Ključne reči: ekonomski rast; ekonomski razvoj; ljudski razvoj; prirodni kapital; održivost; vrlo slaba održivost; slaba održivost; jaka održivost; vrlo jaka održivost
Sažetak
Koncept ljudskog razvoja objedinjuje proizvodnju i raspodelu dobara. Upotreba dohotka je važna koliko i njegovo generisanje. Četiri su komponente ljudskog razvoja: pravičnost, produktivnost, osposobljenost i održivost. U radu se sagledava paradigma održivosti kao komponenta ljudskog razvoja. Održivost, u širem smislu, označava odgovoran odnos prema budućim naraštajima. Naime, budući naraštaji treba da imaju iste mogućnosti za razvoj kao i sadašnja generacija, odnosno, ne sme im se uskratiti šansa da uživaju u onom blagostanju koje ima aktuelna generacija. Jednake mogućnosti moraju obezbediti intrageneracijsku i intergeneracijsku pravednost. Na osnovu prirode odgovora u vezi sa zamenljivošću pojedinih oblika kapitala u procesu generisanja ekonomskog rasta, mogu se definisati četiri verzije održivosti: vrlo slaba održivost, slaba održivost, jaka održivost i vrlo jaka održivost. Autori su došli do zaključka da koncepti vrlo slabe i slabe održivosti nisu u saglasju sa osnovnom idejom i ciljevima koncepta ljudskog razvoja koji govore o širenju mogućnosti izbora. Naprotiv, koncept jake održivosti, a posebno koncepti vrlo jake održivosti, izražavaju odgovoran odnos prema budućim naraštajima i u funkciji su širenja mogućnosti za ljude, a takođe i maksimiziranja nivoa njihovog blagostanja na duži rok.
Reference
Anand, S., Sen, A. (2000) Human Development and Economic Sustainability. World Development, 28(12): 2029-2049
Atkinsons, G., Dietz, S., Neumayer, E. (2007) Handbook of Sustainable Development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Bettencourt, L. M. A., Kaur, J. (2011) Evolution and structure of sustainability science. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(49): 19540-19545
Cleveland, C. J., Costanza, R., Hall, C. A. S., Kaufmann, R. (1984) Energy and the U.S. Economy: A Biophysical Perspective. Science, 225(4665): 890-897
Common, M., Perrings, C. (1992) Towards an ecological economics of sustainability. Ecological Economics, 6(1): 7-34
Cvetanović, S., Mladenović, I. (2015) Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja. Niš, sopstveno izdanje
Cvetanović, S., Leković, V., Mladenović, I. (2013) Potrebe i mogućnosti održivosti prirodnog kapitala. Teme, vol. 37, br. 1, str. 479-496
Črnjar, M., Črnjar, K. (2009) Menadžment održivog razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša. Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i u ugostiteljstvu
Dewan, H. (2009) Re-Defining Sustainable Human Development to Integrate Sustainability and Human Development Goals. International Journal of Environmental, Cultural, Economic, and Social Sustainability: Annual Review, 5(4): 147-162
Dragulanescu, I.V., Dragulanescu, N. (2013) Growth, Development and Sustainability. Romanian Statistical Review, 46-59; (10)
Dragutinović, D., Filipović, M., Cvetanović, S. (2015) Teorija privrenog rasta i razvoja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Fukuda-Parr, S., Kumar, S. (2004) Readings in Human Development. New York: Oxford University Press
Georgescu-Roegen, N. (1971) The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, MA - London, England: Harvard University Press
Hall, C., Tharakan, P., Hallock, J., Cleveland, C., Jefferson, M. (2003) Hydrocarbons and the evolution of human culture. Nature, 426(6964): 318-322
Haris, Dž. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa: savremeni pristup. Beograd: Data Status
Jovanović-Gavrilović, B. (2013) Privredni razvoj sa ljudskim likom. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Luigino, A. (2008) Capabilities and Happiness. New York: Oxford University Press
Murphy, D.J., Hall, C.A. S. (2010) Year in review-EROI or energy return on (energy) invested. Annals of the New York Academy of Sciences, 1185(1): 102-118
Samuelson, P., Nordhaus, V. (2009) Ekonomija. Zagreb: Mate
Sen, A. (1999) Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf
Smith, S., Todaro, M. (2017) Economic Development. Pearson
Solow, R.M. (1986) On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. Scandinavian Journal of Economics, 88(1): 141
Ul, H.M. (1995) Reflections on Human Development. New York: Oxford University Press
Vásquez, R.J.S., Ng, H.R. (2017) Sustainable development and human development. Evolution or transition in the scientific conception of sustainability?. Producción + Limpia, 12(2): 103-117
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz2-19415
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0