Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 1, str. 121-128
Poređenje fiksnog i detektorskog režima rada svetlosnih signala na raskrsnici Bulevar oslobodilaca Čačka - Vladike Nikolaja Velimirovića u Čačku
nema
Ključne reči: upravljanje saobraćajem; fiksni režim rada; detektorski režim rada
Sažetak
Postojeća rešenja upravljanja saobraćajem koja su zasnovana na istorijskim podacima o saobraćajnom toku sve manje zadovoljavaju zahteve korisnika u pogledu efikasnosti i bezbednosti. Zato je neophodno razmatranje novih rešenja u ovoj oblasti saobraćajnog inženjerstva. Jedno od mogućih rešenja koje se već duže vreme koristi u svetu, a nešto kraće u Republici Srbiji, jeste primena detektorskih sistema upravljanja saobraćajem. U ovom radu razmatra se primena detektorskih sistema na primeru semaforisane raskrsnice R13 (Bulevar oslobodilaca Čačka - Vladike Nikolaja Velimirovića) na uličnoj mreži grada Čačka. Kako je na predmetnoj raskrsnici u postojećem stanju definisan režim rada zasnovan na istorijskim podacima (fixed time režim rada) u radu je izvršeno vrednovanje efikasnosti rada svetlosnih signala kroz vremenske gubitke i nivo usluge. Vrednovanje efikasnosti rada vršeno je i za postojeći (fixed time) režim rada i za projektovani detektorski režim rada uz pomoć mikrosimulacionog softvra VISSIM.
Reference
*** (1992) Guidelines for traffic signals - RiLSA. Cologne, Germany: Road and Transportantion Research Association, edition 1992
*** (2000) High capacity manual 2000. United States: Transport Researsh Board
*** (2009) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, broj 41
*** (2013) Uredba o kategorizaciji državnih puteva. Službeni glasnik RS, br. 105 i 119
*** 5 Vissim User Manual. PTV (Planung Transport Verkehr AG), 30-05
Čelar, N. (2003) Simulacija rada adaptibilnih sistema upravljanja saobraćajem. Tehnika - Saobraćaj, vol. 50, br. 6, str. 1-10
Čelar, N.Đ. (2014) Analitički modeli vremenskih gubitaka za signalisanu raskrsnicu. Tehnika, vol. 69, br. 4, str. 663-668
Osoba, M., Vukanović, S., Stanić, B. (1999) Upravljanje saobraćajem pomoću svetlosnih signala - prvi deo. Beograd: Saobraćajni fakultet
Stanković, S.R. (2013) Videmanov model u VISSIM simulacionom paketu. Tehnika, vol. 68, br. 4, str. 723-733
VisVAP User Manual. PTV (Planung Transport Verkehr AG), 2.16
Vukanović, S. (2012) Saobraćajno inženjerstvo u funkciji efikasnog saobraćaja. u: međunarodno savetovanje, TES
Vukanović, S. (2013) Upravljanje saobraćajnim tokovima. Saobraćajni fakultet Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1501121P
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.