Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
Praćenje nutritivnog unosa folne kiseline kod trudnica u Nišu
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija + Institute for Public Health, Niš
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
dInstitute for Public Health, Center of Microbiology, Niš

e-adresamaja.celebrity@gmail.com
Ključne reči: folna kiselina; trudnice; hrana; ishrana
Sažetak
Potrebe za mikronutrijentima tokom trudnoće se povećavaju i to pre svega zbog fizioloških promena i izmenjenoj homeostatskoj kontroli. Hrana kao primarni izvor svih nutrijenata, nije uvek i dovoljna za povećane potrebe, a stepen i učestalost nutritivnih deficita tokom trudnoće se razlikuju u različitim demografskim grupama. Cilj ovog rada bio je ispitati nutritivni unos folne kiseline kod trudnica u Nišu, Srbija. Ispitivanje je sprovedeno u 2014. i 2015. godine kojom su obuhvaćene trudnice koje žive na teritoriji grada Niša uzrasta od 20 do 35 godina. Željeni uzorak ispitivanja je činilo 25 ispitanica. U našoj pilot studiji namirnice koje su ispitivane trudnice najčešće koristile u ishrani su bile slab izvor folne kiseline. Shodno tome, visok procenat trudnica u posmatranom uzorku nije ispunio smernice za dnevni unos folne kiseline a to povlaci sa sobom i nedovoljan unos drugih hranljivih materija bitnih za period trudnoće. Rezultati sprovedene studije nedvosmisleno nameću potrebu sprovođenja politike poboljšanja suplementacionih šema zasnovanih na individualnom nutricionom statusu svake trudnice, u cilju smanjenja mogućnosti, kako nedovoljnog, tako i prekomernog unosa dodataka ishrani i neposrednog rizika po zdravlje ploda. Imperativno se nameće potreba o strateškoj opštoj informisanosti ženske populacije o važnosti unosa folne kiseline kao i posledicama koje mogu da se jave usled niskog unosa iste.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka