Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 2, str. 48-54
Numerički metod dizajna pogonskog punjenja sa čvrstim gorivom
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresatanaskovskibojan@yahoo.com
Sažetak
U ovom radu izvršena je analiza razvoja sagorevanja raketnog zrna oblika sidro za raketni motor sa čvrstim gorivom. Proces dizajna uključuje parametarsko modelovanje geometrije u PTC Creo softveru kroz dinamičke varijable koje definišu ovu složenu konfiguraciju. Analiza razvoja sagorevanja zrna se opisuje nastajanjem novih površina na određenim koracima sagorelog sloja i izračunavanjem geometrijskih karakteristika za svaki inkrement veba. Površine sagorevanja zrna se određuju pomoću PTC Creo-a, verzija 4.0, korišćenjem zadatog koraka na svakih 5 mm debljine sagorelog sloja. Ovaj postupak daje veličine preostalih površina raketnog zrna tokom procesa sagorevanja u raketnom motoru. Numerički rezultati dobijeni korišćenjem PTC Creo programa su poređeni sa izračunatim površinama sagorevanja pomoću izvedenih formula u zatvorenoj formi koje opisuju ovu geometriju zrna, čime je proveravana ispravnost numeričke metode proračuna. Prikazani rad se bavi primenom softverskog alata PTC Creo za dizajn bilo kojeg proizvoljnog oblika čvrstog pogonskog punjenja raketnog motora. Ovaj rad je koncentrisan na numeričkom opisu promene površine tokom procesa sagorevanja i određivanju matematičkog modela procesa sagorevanja.
Reference
*** (1972) Solid propellant grain design and internal ballistics: NASA space vehicle design criteria (chemical propulsion). SP-8076
Dong-Hui, W., Yang, F., Fan, H., Wei-Hua, Z. (2014) An integrated framework for solid rocket motor grain design optimization. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 228(7): 1156-1170
Hainline, C.R. (2006) Design optimization of solid rocket motor grains for internal ballistic performance. College of Engineering and Computer Science at the University of Central Florida, MSc Thesis
Johannsson, M. (2012) Optimization of solid rocket grain geometries. Stockholm, MSc Thesis
Ki, W., Ko, T., Kim, S., Yoon, W. (2017) 3D grain burnback analysis using the partial interface tracking method. Aerospace Science and Technology, 68: 58-67
Marjanović, G. (2012) Program SVOD for solid propellant grain design. u: 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, 18-19 September, Belgrade, SERBIA, ISBN 978-86-81123-58-4, pp.355-360
Patan, S., Kumar, S.Y.N.V., Nazumuddin, S.K. (2014) Design and geometrical analysis of propellant grain configurations of a solid rocket motor. Vol. 2, No. 4, pp. 3417-3427
Püskülcü, G., Ulas, A. (2008) 3-D grain burnback analysis of solid propellant rocket motors: Part 2 - modeling and simulations. Aerospace Science and Technology, 12(8): 585-591
Püskülcü, G. (2004) Analysis of 3-D grain burnback of solid propellant rocket motors and verification with rocket motor tests. Dept. of Mechanical Engineering, METU, MSc Thesis
Reddy, K.O. (2013) Burnback Analysis of 3-D Star Grain Solid Propellant. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 215-223
Rider, J.M. (2017) Designing with Creo Parametric 4.0. USA: SDC pulications, ISBN-13: 978-1-63057-102-3, 2017
Savković, M. (1995) Optimizacija unutrašnje-balističkih karakteristika raketnog motora sa čvrstom pogonskom materijom. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, doktorska disertacija
Siva, V. (2017) Investigation of Solid Propellant Rocket Engine: An Theoretical Approach. Journal of Engineering Research and Application, Vol.7, No.9, (Part -5), pp.73-75
Suton, G.P. (2001) Rocket propulsion elements. New York: John Wiley
Travis, S.T. (2009) Introduction to rocket science an engineering. CRC Press, ISBN-13: 978-1-4200-7529-8,=
Yusuf, A. (2015) Numerical burnback analysis of three dimensional solid propellant grains. Ankara, Turkey: Middle East technical university, master thesis
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/str1802048T
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0