Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 245-258
Etiološka dimenzija nezakonite upotrebe sredstava prinude u postupanju policije
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bMinistarstvo unutrašnjih poslova

e-adresazoran.kesic@kpa.edu.rs, darko.bikarevic@yahoo.com
Projekat:
Rad je rezultat naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda

Sažetak
Prinuda je nesumnjivo najeksplicitnije obeležje policijske profesije kroz koju se najčešće i definiše njena suština. Ona je ujedno i najdelikatniji segment postupanja policije, budući da se njenom primenom najozbiljnije zadire u sferu ljudskih prava i sloboda. Stoga i ne čudi zašto se većina istraživača, tragajući za razumevanjem rada policije i sistema vrednosti njenih pripadnika, uglavnom fokusira na neki od aspekata primene prinude. Zbog njene složenosti ova teme zahteva jedan širok naučni pristup, kao što je recimo onaj koji se neguje unutar kriminološke perspektive. Ako ovome dodamo činjenicu da je u našoj literaturi prilično zapostavljena ova perspektiva policijske prinude time i pisanje ovog rada dobija svoju opravdanost. Međutim, njegova svrha i zahtevan obim primoravaju nas da se u radu posvetimo samo jednom od kriminoloških aspekata konkretnog fenomena. U tom smislu nam se posebno važnim činilo razmatranje etiološke dimenzije nezakonite upotrebe sredstava prinude.
Reference
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6, 24
*** (2007-2014) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 19/07, 112/08 i 115/14
*** Čl. 1 Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih i nečovečnih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) - ratifikovana Rezolucijom Generalne skupštine Ujedin
Babović, B. (2000) Police brutality or police torture. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(3): 374-380
Brinks, D.M. (2008) The Judicial Response to Police Killings in Latin America: Inequality and the Rule of Law. New York
Cha-Jua, K.S. Racism is a factor in police violence. u: Police Brutality
Collins, R. (2008) Violence. Princeton: Walter de Gruyter GmbH
Dempsey, J. (2005) Linda Forst, An Introduction to Policing. Belmont, third ed
Fitzgerald, S., ed. (2006) Greenhaven. 55
Franklin, Z.E. (2017) When Police Kill. London
Holmes, M., Smith, B. (2008) Race and police brutality: Roots and urban dilemma. New York
Huggins, M. (2001) Mika Haritos-Fatouros. Berkeley: Philip Zimbardo
Jacobs, D., Obrien, R.M. (1998) The Determinants of Deadly Force: A Structural Analysis of Police Violence. American Journal of Sociology, 103(4): 837-862
Kelman, H.C. (2005) The policy context of torture: A social-psychoioqical analysis. International Review of the Red Cross, 87(857): 123
Kesić, Z. (2012) Pravo na život u senci policijskih ubistava. Pravni život, God. 61, 555, br. 9, 375-388
Kesić, Z. (2013) Razmatranje policijskih ubistava sa aspekta krivice. Pravni život, God. 62, 563, br. 9, 235-246
Milutinović, M. (1985) Kriminologija. Beograd
Parent, R.B., Verdun‐Jones, S. (1998) Victim‐precipitated homicide: police use of deadly force in British Columbia. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 21(3): 432-448
Punch, M. (2011) Shoot to Kill - Police accountability, firearms and fatal force. London
Roberg, R., Crank, J., Kuykendall, J. (2000/2004) Policija i društvo / Police and society. New York-Sarajevo, second edition, prevod: Dalibegović M, 401
Sherman, L. (1986) Execution without trial: Police homicide and the constitution. u: Barker T., Carter D. [ur.] Police Deviance, Cincinnati
Simović, D., Zekavica, R. (2012) Policija i ljudska prava. Beograd
Skolnick, J. (2011) Justice without trial: Law enforcement in democratic society. New York, 61
Smith, B.W. (2004) Structural and organizational predictors of homicide by police. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4): 539-557
Toh, H. (1978) Nasilnici - jedan vid ispitivanja psihologije nasilja / Violent men: An inquiry into the psychology of violence. New York-Beograd, prevod: Petrović A. 129
uld Slahi, M. (2015) Dnevnik iz Gvantanama / Guantanamo diary. Beograd, prevod: Milica Cvetković
Zimbardo, P. (2008-2009) Luciferov učinak - kako dobri ljudi postaju zli / The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil. New York-Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17031
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka